Styrelsen

Styrelsen i SIM har nio ordinarie ledamöter och en adjungerad.

Catarina Karlsson, Stockholm, ordförande – vald 2019 

Catarina Karlsson

Catarina Karlsson är arkeolog och historiker med fokus på bergshistoria. Hon arbetar som forskningskoordinator vid Jernkontoret med Bergshistoriska utskottets projekt och kommittéer. Parallellt arbetar hon som utvecklingsstrateg vid Bergslagens Medeltidsmuseum med Nya Lapphyttan i Norberg. Hon är fil.dr. i agrarhistoria vid SLU och disputerade 2015 på en avhandling om järn- och stålkonsumtion inom det medeltida jordbruket. Styrelseledamot i SIM sedan 2017. Sveriges representant i TICCIH.

Postadress: Jernkontoret, Box 1721, 111 87 Stockholm
Telefon: 08-679 17 53 (arb)
Mobil: 070-331 11 99
E-post: catarina.karlsson(a)jernkontoret.se

Jennie Sjöholm, Luleå, kassör – vald 2019-2020

Jennie Sjöholm-2020 kopia

Jennie Sjöholm är bebyggelseantikvarie och fil.dr. i Arkitektur vid Luleå tekniska universitet. Hon forskar huvudsakligen om kulturarvsprocesser i den byggda miljön, där stadsomvandlingen i Kiruna var fallstudie för avhandlingsarbetet. Styrelse­ledamot i SIM sedan 2015.

Postadress: Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
Telefon: 0920-49 18 49
Mobil: 070-640 56 00
E-post: jennie.sjoholm(a)ltu.se

Britt-Marie Börjesgård, Jönköping – vald 2019-2020

Britt-Marie Börjesgård från länsmuseet

Britt-Marie Börjesgård är byggnadsantikvarie. Hon arbetar på Jönköpings läns museum och har lång erfarenhet av dokumentation och antikvarisk medverkan vid restaureringar av en rad industrihistoriska miljöer i länet. Arbetet omfattar allt från tråddragerier och masugnar till pinnstolar, möbelindustri och monteringsfärdiga trähus. Styrelseledamot i SIM sedan 2017.

Postadress: Stiftelsen Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Telefon: 036-30 18 00 (arb), 036-12 43 32 (hem)
Mobil: 0705-48 18 50
E-post: britt-marie.borjesgard(a)jkpglm.se

Felicia Söderqvist, Luleå, vald 2021

Felicia Söderqvist

Felicia Söderqvist är doktorand i historia vid Luleå tekniska universitet. Hennes doktorandprojekt handlar om vattenkraftens effekter på lokalsamhället i olika delar av landet. Detta inkluderar fallstudier som berör förändringar i såväl samhälle som omkringliggande landskap, och projektet är starkt präglat av vattenkraftstationer som och i anslutning till olika kulturarvsaspekter. Felicia har en bakgrund i miljö- och energihistoria, samt beteendevetenskap.

Postadress: Luleå tekniska universitet, historia, avdelningen för samhällsvetenskap, institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, 971 87 Luleå                          

Mobil: 0703514119

E-post: felicia.soderqvist(a)ltu.se


Eric Julihn, Skövde – vald 2019-2020

Eric Julihn

Eric Julihn är civilekonom och industrihistorisk konsult. Han har arbetat med industriarvsfrågor sedan 1970-talet med olika offentliga uppdragsgivare. Publikationslistan upptar bland annat en monografi över Forsviks bruk. Han är ordförande vid arbetslivsmuseet Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri och styrelse­ledamot i SIM sedan 2013.

Postadress: Falkvägen 22, 541 33 Skövde
Telefon: 0500-41 40 12 (hem)
Mobil: 072-565 31 00
E-post: eric.julihn(a)telia.com

Klas Lundkvist, Upplands Väsby,  vald 2018-2019

KL MINDRE

Klas Lundkvist är bl a utbildad arkitekt. Arbetade 1998-2016 som antikvarie på Stadsmuseet i Stockholm. Aktiv i hembygdsrörelsen, ordförande i Upplands Väsby Hembygdsförening och styrelseledamot i Stockholms Läns Hembygdsförbund. Intresserad av industriarvsfrågor sedan 1990-talet. Styrelseledamot i SIM sedan 2018. Webredaktör.

Postadress: Paradisvägen 2, 194 43 Upplands Väsby
Mobil: 070-673 63 47
E-post: klas.lundkvist1(a)gmail.com

Mia Geijer, Örebro – vald 2019-2020

Mia Geijer Indien

Mia Geijer är byggnadsantikvarie och forskare med det byggda kulturarvet som fokus. Hon arbetar som byggnadsantikvarie på kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Örebro län. Fil. dr. i arkitekturhistoria vid KTH 2007 och skrev sin avhandling om restaurering av vasaslott 1850-2000. Har under senare år haft ett fokus på modernismens kulturarv. Styrelseledamot i SIM sedan 2017.

Postadress: Länsstyrelsen i Örebro län, Plan & Kultur, 701 86 Örebro
Telefon: 010-22 484 63 (arb)
Mobil: 070-363 59 89
E-post: mia.geijer(a)gmail.com

Mimmi Mickelsen, Mölndal – vald 2019-2020 

Mimmi Mickelsen 2020

Mimmi är personalvetare men arbetar som specialist inom spårväg i Göteborgs Stad, arbetet inkluderar stadsutveckling, bevarande, säkerhet och anläggningsfrågor. Engagerad i det rullande kulturarvet med inriktning gällande spårväg och järnväg i över 15 år. Ordförande i Svenska Spårvägssällskapet som äger en av de största samlingarna av veteranspårvagnar i Sverige och är involverade i veteranspårvägar i flera städer och driver riksmuseet för lokaltrafik i Malmköping. Ordförande i en internationell spårvägvägsgrupp inom organisationen FEDECRAIL samt sekreterare i Museibanornas riksorganisation och aktiv i transporthistoriskt nätverk. Styrelseledamot i SIM sedan 2017.

Postadress: Smörräntegatan 3, 43142 Mölndal
070-7882005 (privat)
E-post: mickelrav(a)gmail.com

Marie Östblom, Stockholm/Gävle, vald 2019

Marie Östblom har arbetat med platsutveckling kring industrihistoriska miljöer och på museer sedan 1997. Som projektledare för ett 20-tal projekt kring det textila kulturarvet i Sjuhärad, Västergötland, och för Bergslagens bruksmiljöer i ”Bergslagssatsningen – kultur & turism” 2007-2018. Sedan 2019 anställd på Visit Stockholm som projektledare för Stockholm Archipelago. Konstvetenskap med industrihistorisk arkitektur som huvudämne förutom historia, pedagogik och textil. Styrelseledamot i SIM sedan 2019.

Postadress: Andra Magasingatan 3B, 803 10 Gävle
Mobil: 070-990 2664
E-post: marie(a)ostblom.com

Magdalena Tafvelin Heldner, Stockholm
(adjungerad, Tekniska museet, Stockholm)

Magdalena

Magdalena Tafvelin Heldner är intendent och projektledare på Tekniska museet sedan 1998 och har genom åren arbetat med allt från kärnkraftverk, handpapper och damms­ugartillverkning till innovationer. Hon har länge varit engagerad i olika forum för det industriella arvet både på och utanför museet. Är sedan många år med i en beredningsgrupp för fördelning av bidrag till Arbetslivsmuseer. Är också ledamot i Vattenfalls kulturarvskommitté och Nationalkommittén för Teknik- och veten­skapshistoria. Hon är adjungerad i SIM:s styrelse.

Postadress: Tekniska museet, Box 27842, 115 93 Stockholm
Telefon: 08-450 56 46
Mobil: 070-672 26 48 (arb)
E-post: magdalena.tafvelin.heldner(a)tekniskamuseet.se
Web: www.tekniskamuseet.se

Revisorer

Ulla Karlström, Göteborg – vald 2018

Ulla Karlström är bebyggelseantikvarie vid Bohusläns museum i Uddevalla.

Telefon: 0522-65 65 58 (arb)
Mobil: 0702-89 68 46
E-post: ulla.karlstrom(a)bohuslansmuseum.se

Lars-Inge Bly, Götene (suppleant) - vald 2019

Lars-Inge Bly är ekonomiadministratör vid institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

E-post: lars-inge.bly(a)conservation.gu.se

Valberedning

Maths Isacsson, Uppsala - vald 2019

Maths Isacsson är professor emeritus Ekonomisk historia, Uppsala universtiet. 

E-post: maths.isacson(a)ekhist.uu.se

Dag Avango, Stockholm – vald 2021

Dag Avango är professor i historia, Luleå Tekniska Universitet

E-post: dag.avango(a)ltu.se


A

E-post: