Styrelsen

Styrelsen i SIM har nio ordinarie ledamöter och en adjungerad.

Jan af Geijerstam, Stockholm, ordförande – vald 2016

Jan

Jan af Geijerstam är fristående skribent och forskare med industriarvet som fokus. Speciellt intresserad av utomeuropeiska industriarv och fotografiet av och i industrihistorien. Fil. dr. i industriminnesforskning vid Teknik- och vetenskapshistoria, KTH 2004 och skrev sin avhandling om tre svenska metallurger i Indien på 1860-talet. Styrelseledamot i SIM sedan 1999 och föreningens ordförande sedan 2010.

Postadress: Furusundsgatan 9, 115 37 Stockholm
Telefon: 08-641 31 12 (hem)
Mobil: 070-566 21 53
E-post: jan(a)geijerstam.se

Bengt Norling, Stockholm, sekreterare – vald 2015-2016

Bengt

Bengt Norling är en oberoende utforskare av industrins historia och framställningsprocesser. Fil.mag. med kulturgeografi, nationalekonomi och industriminnesforskning som huvudämnen. Han är styrelseledamot i SIM sedan 2015.

Tallkrogsvägen 82, 122 39 Enskede
Mobil: 070-6505676
E-post: bengt.norling(a)industrikultur.se
Hemsida: www.industrikultur.se

Stina Andersson, Uppsala, kassör – vald 2015-2016

Stina

Stina Andersson är byggnadsingenjör som har byggt på med utbildning inom byggnads- och industriminnesvård. Hon är styrelseledamot i SIM sedan 2013.

Postadress: Höganäsgatan 6E, 753 30 Uppsala
Telefon: 08-508 886 14
Mobil: 072-512 20 15
E-post: andersson.stina(a)gmail.com

Dag Avango, Stockholm – vald 2016-2017

Dag

Dag Avango, fil. dr. i teknikhistoria med inriktning mot industriminnesforskning, är verksam vid Avd. för historiska studier på KTH. Han forskar och undervisar om natur­resursexploatering, geopolitik och industrisamhällets kulturarv. Han ingår i styrelsen för TICCIH. Han är styrelseledamot i SIM sedan 2003.

Postadress: Avd. f historiska studier av teknik, vetenskapshistoria och miljö, KTH, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 87 37 (arb), 08-708 94 92 (hem)
Mobil: 0733-78 85 79
E-post: avango(a)kth.se
Web: www.kth.se/profile/avango eller https://dagavango.com/ 

Ida Dicksson, Mölndal – vald 2016-2017

Ida

Ida Dicksson är frilansande industriantikvarie och industrihistoriker. Hon arbetar med industrihistorisk efterforskning, inventering, åtgärdsutredning och uppdragsverksamhet, ett arbete som utförs lika mycket ute i fält som nere i arkiv, gömd i biblioteket eller skrivandes framför datorn. Hon är styrelseledamot i SIM sedan 2012.

Brogatan 2a, 43130 Mölndal
Mobil: 073-577 73 35
E-post: industriantikvarie(a)gmail.com

Eric Julihn, Skövde – vald 2015-2016

Eric

Eric Julihn är civilekonom och industrihistorisk konsult. Han har arbetat med industriarvsfrågor sedan 1970-talet med olika offentliga uppdragsgivare. Publikations-listan upptar bland annat en monografi över Forsviks bruk. Han är ordförande vid arbetslivsmuseet Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri och styrelse­ledamot i SIM sedan 2013.

Postadress: Falkvägen 22, 541 33 Skövde
Telefon: 0500-41 40 12 (hem)
Mobil: 072-565 31 00
E-post: eric.julihn(a)telia.com

Elin Ekeroth Kjellgren, Tumba – vald 2016-2017

Elin Ekeroth Kjellgren

Elin Ekeroth Kjellgren är verksamhetsansvarig på Tumba bruksmuseum, Statens historiska museer, där hon arbetat med att bygga upp verksamheten sedan 2005 då museet öppnade i sin nuvarande form. Utställningarna visar mer än 250 år av liv och arbete med papperstillverkning, sedelproduktion och uppkomsten av den nya sedelserien. Hon är engagerad i Nätverket för pappersmakare i Sverige, ledamot i styrelsen för Visit Botkyrka och styrelseledamot i SIM sedan 2016.

Postadress: Tumba bruksmuseum, Sven Palmes väg 2, 147 43 Tumba
Telefon arbetet: 08-5195 5348
E-post: elin.ekeroth.kjellgren(a)tumbabruksmuseum.se

Marie Sandberg, Timmersdala – vald 2016

Marie Sandberg

Marie är frilansande byggnads- och industriantikvarie med egen verksamhet. I såväl tidigare anställningar som det egna företaget arbetar hon bland annat med dokumentationer och inventeringar av industrihistoriska byggnader och miljöer samt agrar småindustri. För närvarande, våren 2016, ligger fokus på det vattenanknutna kulturarvet genom en projektanställning. Styrelseledamot i SIM sedan 2016.

Postadress: Kulturvård i Väst, Böja Hulegården 4, 540 16, Timmersdala
Mobil: 070–834 13 98
E-post: sandberg.marie(a)gmail.com
Web: www.industriarvskompetens.se/marie-sandberg/

Jennie Sjöholm, Luleå – vald 2015-2016

Jennie Sjöholm_Foto Daryoush Tahmasebi1

Jennie Sjöholm är bebyggelseantikvarie och fil.dr. i Arkitektur vid Luleå tekniska universitet. Hon forskar huvudsakligen om kulturarvsprocesser i den byggda miljön, där stadsomvandlingen i Kiruna var fallstudie för avhandlingsarbetet. Styrelse­ledamot i SIM sedan 2015.

Postadress: Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
Telefon: 0920-49 18 49
Mobil: 070-640 56 00
E-post: jennie.sjoholm(a)ltu.se

Magdalena Tafvelin Heldner, Stockholm
(adjungerad, Tekniska museet, Stockholm)

Magdalena

Magdalena Tafvelin Heldner är intendent och projektledare på Tekniska museet sedan 1998 och har genom åren arbetat med allt från kärnkraftverk, handpapper och damms­ugartillverkning till innovationer. Hon har länge varit engagerad i olika forum för det industriella arvet både på och utanför museet. Är sedan många år med i en bered­ningsgrupp för fördelning av bidrag till Arbetslivsmuseer. Är också ledamot i Vattenfalls kulturarvskommitté och Nationalkommittén för Teknik- och veten­skapshistoria. Hon är adjungerad i SIM:s styrelse.

Postadress: Tekniska museet, Box 27842, 115 93 Stockholm
Telefon: 08-450 56 46
Mobil: 070-672 26 48 (arb)
E-post: magdalena.tafvelin.heldner(a)tekniskamuseet.se
Web: www.tekniskamuseet.se

Revisorer

Ulla Karlström, Göteborg – vald 2016

Ulla Karlström är bebyggelseantikvarie vid Bohusläns museum i Uddevalla.

Telefon: 0522-65 65 58 (arb)
Mobil: 0702-89 68 46
E-post: ulla.karlstrom(a)bohuslansmuseum.se

Lars-Inge Bly, Götene, vald 2016 (suppleant)

Lars-Inge Bly är ekonomiadministratör vid institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

E-post: lars-inge.bly(a)conservation.gu.se

Valberedning

Maths Isacsson, Uppsala, vald 2016

Maths Isacsson är professor emeritus Ekonomisk historia, Uppsala universtiet. 

E-post: maths.isacson(a)ekhist.uu.se

Carl-Magnus Gagge, Gävle, vald 2016

Carl-Magnus Gagge är länsmuseichef/landsantikvarie vid Västmanlands läns museum. 

E-post: carl-magnus.gagge(a)ltv.se

Britt-Marie Börjesgård, Jönköping, vald 2016 (suppleant)

Britt-Marie Börjesgård är byggnadsantikvarie vid Jönköpings läns museum.

E-post: britt-marie.borjesgard(a)jkpglm.se