Styrelsen

Styrelsen i SIM har nio ordinarie ledamöter och en adjungerad.

Jan af Geijerstam, Stockholm, ordförande – vald 2017

Jan

Jan af Geijerstam är fristående skribent och forskare med industriarvet som fokus. Speciellt intresserad av utomeuropeiska industriarv och fotografiet av och i industrihistorien. Fil. dr. i industriminnesforskning vid Teknik- och vetenskapshistoria, KTH 2004 och skrev sin avhandling om tre svenska metallurger i Indien på 1860-talet. Styrelseledamot i SIM sedan 1999 och föreningens ordförande sedan 2010.

Postadress: Furusundsgatan 9, 115 37 Stockholm
Telefon: 08-641 31 12 (hem)
Mobil: 070-566 21 53
E-post: jan(a)geijerstam.se

Per Dahl, sekreterare – vald 2017-2018

Per_Dahl motorhistoriska

Per Dahl är har en mångårig erfarenhet från svenskt arkivväsende. Han har bl.a. varit forskningschef vid Centrum för näringslivshistoria och arkivchef vid såväl Riksantikvarieämbetet som Nordiska museet. Idag t.f. arkivchef TAM arkiv. Han är fil.dr. i idé- och lärdomshistoria och disputerade 1995 vid Uppsala universitet på en avhandling om svensk ingenjörskonst under stormaktstiden. Styrelseledamot i SIM sedan 2017.

Postadress: Sundfiske Olars 47, 776 97 Dala-Husby
Telefon: 08-54 54 15 77 (arb)
Mobil: 070-424 28 25
E-post: per.dahl(a)tam-arkiv.se
Web: www.tam-arkiv.se 

Jennie Sjöholm, Luleå, kassör – vald 2017-2018

Jennie Sjöholm_Foto Daryoush Tahmasebi1

Jennie Sjöholm är bebyggelseantikvarie och fil.dr. i Arkitektur vid Luleå tekniska universitet. Hon forskar huvudsakligen om kulturarvsprocesser i den byggda miljön, där stadsomvandlingen i Kiruna var fallstudie för avhandlingsarbetet. Styrelse­ledamot i SIM sedan 2015.

Postadress: Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
Telefon: 0920-49 18 49
Mobil: 070-640 56 00
E-post: jennie.sjoholm(a)ltu.se

Britt-Marie Börjesgård, Jönköping – vald 2017

Britt-Marie Börjesgård från länsmuseet

Britt-Marie Börjesgård är byggnadsantikvarie. Hon arbetar på Jönköpings läns museum och har lång erfarenhet av dokumentation och antikvarisk medverkan vid restaureringar av en rad industrihistoriska miljöer i länet. Arbetet omfattar allt från tråddragerier och masugnar till pinnstolar, möbelindustri och monteringsfärdiga trähus. Styrelseledamot i SIM sedan 2017.

Postadress: Stiftelsen Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Telefon: 036-30 18 00 (arb), 036-12 43 32 (hem)
Mobil: 0705-48 18 50
E-post: britt-marie.borjesgard(a)jkpglm.se

Catarina Karlsson, Stockholm – vald 2017-2018 

Catarina Karlsson

Catarina Karlsson är arkeolog och historiker med fokus på bergshistoria. Hon arbetar som forskningsassistent vid Jernkontoret med Bergshistoriska utskottets projekt och kommittéer. Parallellt arbetar hon som utvecklingsstrateg vid Bergslagens Medeltidsmuseum med Nya Lapphyttan i Norberg. Hon är fil.dr. i agrarhistoria vid SLU och disputerade 2015 på en avhandling om järn- och stålkonsumtion inom det medeltida jordbruket. Styrelseledamot i SIM sedan 2017.

Postadress: Jernkontoret, Box 1721, 111 87 Stockholm
Telefon: 08-679 17 53 (arb)
Mobil: 070-331 11 99
E-post: catarina.karlsson(a)jernkontoret.se

Dag Avango, Stockholm – vald 2016-2017

Dag

Dag Avango, fil. dr. i teknikhistoria med inriktning mot industriminnesforskning, är verksam vid Avd. för historiska studier på KTH. Han forskar och undervisar om natur­resursexploatering, geopolitik och industrisamhällets kulturarv. Han ingår i styrelsen för TICCIH. Han är styrelseledamot i SIM sedan 2003.

Postadress: Avd. för historiska studier av teknik, vetenskapshistoria och miljö, KTH, 100 44 Stockholm
Telefon: 08-790 87 37 (arb), 08-708 94 92 (hem)
Mobil: 0733-78 85 79
E-post: avango(a)kth.se
Web: www.kth.se/profile/avango eller https://dagavango.com/ 

Eric Julihn, Skövde – vald 2017-2018

Eric Julihn

Eric Julihn är civilekonom och industrihistorisk konsult. Han har arbetat med industriarvsfrågor sedan 1970-talet med olika offentliga uppdragsgivare. Publikationslistan upptar bland annat en monografi över Forsviks bruk. Han är ordförande vid arbetslivsmuseet Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri och styrelse­ledamot i SIM sedan 2013.

Postadress: Falkvägen 22, 541 33 Skövde
Telefon: 0500-41 40 12 (hem)
Mobil: 072-565 31 00
E-post: eric.julihn(a)telia.com

Mia Geijer, Örebro – vald 2017

Mia Geijer Indien

Mia Geijer är byggnadsantikvarie och forskare med det byggda kulturarvet som fokus. Hon arbetar som byggnadsantikvarie på kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Örebro län. Fil. dr. i arkitekturhistoria vid KTH 2007 och skrev sin avhandling om restaurering av vasaslott 1850-2000. Har under senare år haft ett fokus på modernismens kulturarv. Styrelseledamot i SIM sedan 2017.

Postadress: Länsstyrelsen i Örebro län, Plan & Kultur, 701 86 Örebro
Telefon: 010-22 484 63 (arb)
Mobil: 070-363 59 89
E-post: mia.geijer(a)gmail.com

Mimmi Mickelsen, Mölndal – vald 2017-2018 

Mimmi Mickelsen, från årets arbetsmyra

Mimmi Mickelsen har arbetat i transportbranschen sedan sextonårsåldern, som reseledare, taxiförare, spårvagnsförare och spårvagnsinstruktör. Idag arbetar hon som planeringsledare Spårväg vid Trafikkontoret på Göteborgs Stad. Hon är ordförande Svenska spårvägssällskapet. Hon utsågs 2015 till ”Årets Arbetsmyra” av ArbetSam och på förslag från Museispårvägen i Malmköping och Spårvägssällskapet Ringlinien i Göteborg. Styrelseledamot i SIM sedan 2017.

Postadress: Smörräntegatan 3, 43142 Mölndal
070-7882005 (privat)
E-post: mickelrav(a)gmail.com

Magdalena Tafvelin Heldner, Stockholm
(adjungerad, Tekniska museet, Stockholm)

Magdalena

Magdalena Tafvelin Heldner är intendent och projektledare på Tekniska museet sedan 1998 och har genom åren arbetat med allt från kärnkraftverk, handpapper och damms­ugartillverkning till innovationer. Hon har länge varit engagerad i olika forum för det industriella arvet både på och utanför museet. Är sedan många år med i en beredningsgrupp för fördelning av bidrag till Arbetslivsmuseer. Är också ledamot i Vattenfalls kulturarvskommitté och Nationalkommittén för Teknik- och veten­skapshistoria. Hon är adjungerad i SIM:s styrelse.

Postadress: Tekniska museet, Box 27842, 115 93 Stockholm
Telefon: 08-450 56 46
Mobil: 070-672 26 48 (arb)
E-post: magdalena.tafvelin.heldner(a)tekniskamuseet.se
Web: www.tekniskamuseet.se

Revisorer

Ulla Karlström, Göteborg – vald 2017

Ulla Karlström är bebyggelseantikvarie vid Bohusläns museum i Uddevalla.

Telefon: 0522-65 65 58 (arb)
Mobil: 0702-89 68 46
E-post: ulla.karlstrom(a)bohuslansmuseum.se

Lars-Inge Bly, Götene (suppleant) - vald 2017

Lars-Inge Bly är ekonomiadministratör vid institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

E-post: lars-inge.bly(a)conservation.gu.se

Valberedning

Maths Isacsson, Uppsala - vald 2017

Maths Isacsson är professor emeritus Ekonomisk historia, Uppsala universtiet. 

E-post: maths.isacson(a)ekhist.uu.se

Carl-Magnus Gagge, Gävle - vald 2017

Carl-Magnus Gagge är länsmuseichef/landsantikvarie vid Västmanlands läns museum. 

E-post: carl-magnus.gagge(a)ltv.se