Invalid URI: The URI scheme is not valid.The request was aborted: The connection was closed unexpectedly. Svenska Industriminnesföreningen

Svenska industriminnesföreningen

Dags att utse årets industriminne 2018
Sveriges industriarvspris sedan 1995
Förslag senast 19 februari 
Läs mer 
här

Svenska industriminnesföreningen (SIM) värnar industrisamhällets historia och kulturarv i Sverige. Vi arbetar för bevarandeinsatser, dokumentation och forskning. Vi samlar enskilda och organisationer och är en länk till omvärlden. SIM representerar Sverige i den internationella industriarvs­organisationen TICCIH. Industriarvskartan utsnitt


Hitta rätt bland Sveriges industrihistoriska miljöer
under rubriken "Industrimiljöer"


Glöm inte medlemsavgiften för 2017!