Invalid URI: The URI scheme is not valid.The request was aborted: The connection was closed unexpectedly. Svenska Industriminnesföreningen

Svenska industriminnesföreningen

Årsmöte

Under mars kan vi glädja oss åt SIM:s årsmöte kl. 13.00 lördagen den 24 mars på Jernkontoret i centrala Stockholm. Direkt efter årsmötet, kl. 14.00, bjuder föreningen på ett högintressant föreläsningsprogram. Även icke-medlemmar är varmt välkomna. Läs mer här.


Årets industriminne 2018
– Sveriges industriarvspris sedan 1995

Tack för alla nomineringar! Sveriges industriella kulturarv är rikt, nomineringarna många och konkurrensen hård. 

Beslutet offentliggörs i maj. 


Svenska industriminnesföreningen (SIM) värnar industrisamhällets historia och kulturarv i Sverige. Vi arbetar för bevarandeinsatser, dokumentation och forskning. Vi samlar enskilda och organisationer och är en länk till omvärlden. SIM representerar Sverige i den internationella industriarvs­organisationen TICCIH. Industriarvskartan utsnitt


Hitta rätt bland Sveriges industrihistoriska miljöer
under rubriken "Industrimiljöer"


Glöm inte medlemsavgiften för 2017!