Invalid URI: The URI scheme is not valid.The request was aborted: The connection was closed unexpectedly. Svenska Industriminnesföreningen

Svenska industriminnesföreningen


Årets Industriminne 2019 går till Växbo Lin


Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går 2019 till Växbo Lin i Hälsingland för att med hållbarhet som utgångspunkt för hela verksamheten, bevara och utveckla ett levande industriminne.


Utmärkelsen Årets industriminne 2019 delades ut  5 augusti på plats i Växbo, Hälsingland. 


Bilder från utdelningen av Årets Industriminne 2019


Programmet 5 augusti hittar du här


Läs mer om Växbo Lin


I år är temat hållbarhet. Läs mer om kriterierna för nomineringarna.

Årets industriminne har delats ut sedan 1995. Läs mer här!


Svenska industriminnesföreningen (SIM) värnar industrisamhällets historia och kulturarv i Sverige. Vi arbetar för bevarandeinsatser, dokumentation och forskning. Vi samlar enskilda och organisationer och är en länk till omvärlden. SIM representerar Sverige i den internationella industriarvs­organisationen TICCIH. Industriarvskartan utsnitt


Hitta rätt bland Sveriges industrihistoriska miljöer
under rubriken "Industrimiljöer"


Glöm inte medlemsavgiften för 2019!