Invalid URI: The URI scheme is not valid.The request was aborted: The connection was closed unexpectedly. Svenska Industriminnesföreningen

Svenska industriminnesföreningen


Årets Industrimmine 2019


Bilderna ovan är från Dalslands kanal som fick utmärkelsen Årets industriminne 2018.


Nomineringstiden för Årets industriminne 2019 gick ut 18 februari.


Nu kommer Industriminnesföreningens styrelse att gå igenom inkomna förslag.


Vem som får utmärkelsen Årets industriminne 2019 meddelas i slutet av maj.


I år är temat hållbarhet. Läs mer om kriterierna för nomineringarna.


Årets industriminne har delats ut sedan 1995. Läs mer här!


Svenska industriminnesföreningen (SIM) värnar industrisamhällets historia och kulturarv i Sverige. Vi arbetar för bevarandeinsatser, dokumentation och forskning. Vi samlar enskilda och organisationer och är en länk till omvärlden. SIM representerar Sverige i den internationella industriarvs­organisationen TICCIH. Industriarvskartan utsnitt


Hitta rätt bland Sveriges industrihistoriska miljöer
under rubriken "Industrimiljöer"


Glöm inte medlemsavgiften för 2019!