Invalid URI: The URI scheme is not valid.The request was aborted: The connection was closed unexpectedly. Svenska Industriminnesföreningen

Svenska industriminnesföreningen

Årets industriminne 2018: Dalslands kanal!

Utmärkelsen Årets Industriminne 2018 delades ut 31 augusti i samband med Dalslands Kanal AB:s officiella jubileums- firande i Håverud. Läs mer under nyheter.

Läs mer om kanalen här!

Svenska industriminnesföreningen (SIM) värnar industrisamhällets historia och kulturarv i Sverige. Vi arbetar för bevarandeinsatser, dokumentation och forskning. Vi samlar enskilda och organisationer och är en länk till omvärlden. SIM representerar Sverige i den internationella industriarvs­organisationen TICCIH. Industriarvskartan utsnitt


Hitta rätt bland Sveriges industrihistoriska miljöer
under rubriken "Industrimiljöer"


Glöm inte medlemsavgiften för 2018!