Invalid URI: The URI scheme is not valid.The request was aborted: The connection was closed unexpectedly. Svenska Industriminnesföreningen

Svenska industriminnesföreningen

inbjuder till ett seminarium om

DET HÅLLBARA INDUSTRIARVET

23 januari 2020, 13:00-16:00.

Tekniska museet, Stockholm, 

Museivägen 7, Norra Djurgården.

Läs mer i kalendariet till höger på sidan. 

Där finns också anmälningslänk.

Välkommen!


Årets industriminne 2020 


I slutet av januari går det att göra nomineringar till Årets industriminne 2020.

2019 gick Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne till Växbo Lin i Hälsingland för att de med hållbarhet som utgångspunkt för hela verksamheten, bevarar och utvecklar ett levande industriminne.

Utmärkelsen delades ut  5 augusti 2019 på plats i Växbo, Hälsingland. 


Bilder från utdelningen av Årets Industriminne 2019

Bilderna rullar även i bildspelet högst upp.


Programmet 5 augusti hittar du här


Läs mer om Växbo Lin


I år är temat hållbarhet. Läs mer om kriterierna för nomineringarna.

Årets industriminne har delats ut sedan 1995. Läs mer här!


Svenska industriminnesföreningen (SIM) värnar industrisamhällets historia och kulturarv i Sverige. Vi arbetar för bevarandeinsatser, dokumentation och forskning. Vi samlar enskilda och organisationer och är en länk till omvärlden. SIM representerar Sverige i den internationella industriarvs­organisationen TICCIH. Industriarvskartan utsnitt


Hitta rätt bland Sveriges industrihistoriska miljöer
under rubriken "Industrimiljöer"


Glöm inte medlemsavgiften för 2020!