Styrelsen

 

Styrelsen i SIM har nio ordinarie ledamöter och en adjungerad.

Catarina Karlsson

Catarina Karlsson är arkeolog och historiker med fokus på bergshistoria. Hon arbetar som forskningskoordinator vid Jernkontoret med Bergshistoriska utskottets projekt och kommittéer. Parallellt arbetar hon som utvecklingsstrateg vid Bergslagens Medeltidsmuseum med Nya Lapphyttan i Norberg. Hon är fil.dr. i agrarhistoria vid SLU och disputerade 2015 på en avhandling om järn- och stålkonsumtion inom det medeltida jordbruket. Styrelseledamot i SIM sedan 2017. Sveriges representant i TICCIH.

Postadress: Jernkontoret, Box 1721, 111 87 Stockholm
Telefon: 08-679 17 53 (arb)
Mobil: 070-331 11 99
E-post: catarina.karlsson(a)jernkontoret.se

Jennie Sjöholm, Luleå/Göteborg

Jennie Sjöholm är bebyggelseantikvarie och fil.dr. i Arkitektur vid Luleå tekniska universitet. Hon forskar huvudsakligen om kulturarvsprocesser i den byggda miljön, där stadsomvandlingen i Kiruna var fallstudie för avhandlingsarbetet. Styrelse­ledamot i SIM sedan 2015.

Postadress: Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
Telefon: 0920-49 18 49
Mobil: 070-640 56 00
E-post: jennie.sjoholm(a)ltu.se

Britt-Marie Börjesgård, Braås

Britt-Marie Börjesgård är byggnadsantikvarie. Hon har arbetat på Jönköpings läns museum och har lång erfarenhet av dokumentation och antikvarisk medverkan vid restaureringar av en rad industrihistoriska miljöer. Detta har omfattat allt från tråddragerier och masugnar till pinnstolar, möbelindustri och monteringsfärdiga trähus. Styrelseledamot i SIM sedan 2017.

Postadress: Harshult, Norregård 1, 363 91 BRAÅS
Telefon: 076-00 63 593
E-post: b-m.borjesgard(a)sobernet.net 

Felicia Söderqvist, Sekreterare, Luleå

Felicia Söderqvist är doktorand i historia vid Luleå tekniska universitet. Hennes doktorandprojekt handlar om vattenkraftens effekter på lokalsamhället i olika delar av landet. Detta inkluderar fallstudier som berör förändringar i såväl samhälle som omkringliggande landskap, och projektet är starkt präglat av vattenkraftstationer som och i anslutning till olika kulturarvsaspekter. Felicia har en bakgrund i miljö- och energihistoria, samt beteendevetenskap. Styrelseledamot i SIM sedan 2021.

Postadress: Luleå tekniska universitet, historia, avdelningen för samhällsvetenskap, institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, 971 87 Luleå

Mobil: 0703514119

E-post: felicia.soderqvist(a)ltu.se

Ida Dicksson, Mölndal

Ida Dicksson är frilansande industriantikvarie och teknikhistoriker som arbetar nationellt, men med utgångspunkt i Mölndal. Hon genomför sedan 2007 industrihistoriska inventeringar, skadebesiktningar och kulturhistoriska värderingar, skriver böcker och genomför arkivstudier inom fältet teknik- och industrihistoria. Det blir allt ifrån fabrikshistoriska underlag till miljökonsulter och byggnadsminnesinventeringar till böcker om Asfaltens historia. På sista tiden har det även blivit en hel del letande i domstolsarkiv efter vattendomar i samband med alla omprövningar för vattenkraften. Hon sitter även med i Jernkontorets bergshistoriska utskotts expertkommitté.

Postadress är hemmakontoret på Lejonstensgatan 20, 431 64 Mölndal

Mer information finns på www.idadicksson.se

Mobil: 073-577 73 35

Mejl: industriantikvarie(a)gmail.com

Mimmi Mickelsen, Kassör, Mölndal

Mimmi är specialist inom spårväg/järnväg modern samt historisk och arbetar för Göteborg stad, Stadsmiljöförvaltningen. Hon är engagerad i det mobila kulturarvet med inriktning gällande spårväg och järnväg på nationellt och internationellt.  Tidigare har hon varit ordförande i Svenska Spårvägssällskapet mellan 2014-2024 som äger en av de största samlingarna av veteranspårvagnar i Sverige. Sällskapet är involverade i veteranspårvägar i flera städer och driver riksmuseet för lokaltrafik i Malmköping, Mimmi är ordförande i bolagsstyrelsen för lokaltrafikmuseet. Hon arbetar internationellt med veteranspårväg inom organisationen FEDECRAIL och är sekreterare i Museibanornas riksorganisation som är aktiva i transporthistoriskt nätverk. Styrelseledamot i SIM sedan 2017.

Postadress: Fredrikskulle 45, 43138 Mölndal
070-7882005 (privat)
E-post: mickelrav(a)gmail.com

Marie Östblom, Stockholm/Gävle

Marie Östblom har arbetat med platsutveckling kring industrihistoriska miljöer och på museer sedan 1997. Som projektledare för ett 20-tal projekt kring det textila kulturarvet i Sjuhärad, Västergötland, och för Bergslagens bruksmiljöer i ”Bergslagssatsningen – kultur & turism” 2007-2018. Sedan 2019 anställd på Visit Stockholm som projektledare för Stockholm Archipelago. Konstvetenskap med industrihistorisk arkitektur som huvudämne förutom historia, pedagogik och textil. Styrelseledamot i SIM sedan 2019.

Postadress: Andra Magasingatan 3B, 803 10 Gävle
Mobil: 070-990 2664
E-post: marie(a)ostblom.com

Roine Viklund, Ordförande, Luleå

Roine Viklund är universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och disputerade vid LTU våren 2012 i teknikhistoria. Avhandlingens titel är: ”Riksgränsbanans elektrifiering, stat och företag i samverkan: 1910-1917”. Viklund har i sin avhandling på ett förtjänstfullt sätt analyserat en viktig del av Norrbottens historia och den har omnämnts som en av de stora Norrbottensavhandlingarna. Han har sedan disputationen främst forskat kring frågor rörande den svenska gruvindustrins miljöprövningar under 1970-80-talet samt platsens betydelse i konflikter kring gruvetableringar i norra Sverige. Sedan 2019 ledde han ett forskningsprojekt om Luleå stads 400-åriga historia som resulterat i en bok som utkom under jubileumsåret 2021.  Styrelse­ledamot i SIM sedan 2022.

Postadress: Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
Telefon: 0920-491650
E-post: roine.wiklund(a)ltu.se

Johannes Daun, Borås

Johannes Daun är historiker och antikvarie, bl.a. inriktad på industrihistoria. Verksam som 1:e antikvarie på Textilmuseet, som ligger i Borås.
Disputerade i historia vid Göteborgs universitet 2016. Även verksam i styrelsen för den regionala föreningen Industrihistoria i Väst.

Mejl: johannes.daun(a)boras.se

Magdalena Tafvelin Heldner, Stockholm

Magdalena Tafvelin Heldner är intendent och projektledare på Tekniska museet sedan 1998 och har genom åren arbetat med allt från kärnkraftverk, handpapper och damms­ugartillverkning till innovationer. Hon har länge varit engagerad i olika forum för det industriella arvet både på och utanför museet. Är sedan många år med i en beredningsgrupp för fördelning av bidrag till Arbetslivsmuseer. Är också ledamot i Vattenfalls kulturarvskommitté och Nationalkommittén för Teknik- och veten­skapshistoria. Hon är adjungerad i SIM:s styrelse.

Postadress: Tekniska museet, Box 27842, 115 93 Stockholm
Telefon: 08-450 56 46
Mobil: 070-672 26 48 (arb)
E-post: magdalena.tafvelin.heldner(a)tekniskamuseet.se
Web: www.tekniskamuseet.se

keyboard_arrow_up