TICCIHs kongresser

 

Vart tredje år samlas medlemmarna i TICCIH till en internationell kongress. Dessa omfattar en digert vetenskapligt och socialt program med en stor mängd föreläsningar och presentationer organiserade i olika sessioner. Vid kongresserna hålls också ett speciellt möte för nationalrepresentanterna och inte minst en generalförsamling, TICCIH:s högsta beslutande organ. Här väljs bland annat TICCIH:s ordförande och styrelse ( TICCIH Board). Röstberättigade är nationalrepresentanterna, men alla Ticcihs medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Kongresserna omfattar även en lång rad studiebesök och kongressresor till industrihistoriska miljöer. Den sextonde kongressen hölls i Lille i norra Frankrike hösten 2015.

Dokumentation av TICCIH:s internationella kongresser

De flesta TICCIH-kongresserna har dokumenterats, men noggrannhet och omfång har varierat kraftigt och många av publikationerna är svåra att hitta. Numer finns dock elva kongressrapporter tillgängliga i digitaliserad form. De innehåller en rikedom av bidrag från olika delar av världen. I listan här nedan är de svenska bidrag som finns publicerade i rapporterna noterade.

Klicka här för att hämta ner kongressrapporter: Rapporter från TICCIH:s kongresser. OBS. Flera rapporter är stora filer, se vidare nedan.

För de enskilda länderna är nationalrapporterna, en redovisning av läget och händelser inom industriarvets område i respektive land, viktiga dokument. De svenska nationalrapporterna finns digitaliserade på denna hemsida.

1:a internationella kongressen
1973, Ironbridge, Storbritannien

International Congress on the Conservation of Industrial Monuments (1975). Transactions of the first International congress on the conservation of industrial monuments: Ironbridge 29 May – 5 June 1973. Ironbridge: Ironbridge Gorge Museum Trust

Digitialiserad kongressrapport: klicka här – 125 Mb.

Svenska bidrag i rapporten:

 • Swedish industry and it’s monuments (Marie Nisser)
 • Social aspects of the conservation of industrial monuments (Gunnar Sillén)

2:a internationella kongressen
1975, Bochum, Tyskland

Second International Congress on the Conservation of Industrial Monuments (1978). Dt. Bergbau-Museum, Bochum, Bochum

Digitialiserad kongressrapport: klicka här – 75 Mb

Svenska bidrag i rapporten:

 • Regional report Sweden (Marie Nisser)
 • Methods of recording industrial environment (Fredric Bedoire, Marie Nisser)
 • Preservation of industrial monuments — a Swedish company’s policy (Sven Rydberg)

3:e internationella kongressen
1978, Stockholm, Sverige

International congress on the conservation of industrial monuments (1978). The industrial heritage: transactions. Vol. 1, National reports: Europe except Scandinavia, North America and Japan. Stockholm: Nordiska mus.

International congress on the conservation of industrial monuments (1978). The industrial heritage: transactions. Vol. 2, Scandinavian reports. Stockholm: Nordiska mus.

International congress on the conservation of industrial monuments (1981). The industrial heritage: transactions. Vol. 3. Stockholm: Nordiska mus.

Digitaliserad kongressrapport: klicka här – 100 Mb.

Svenska bidrag i rapporten:

 • Introductory address (Roland Pålsson)
 • Introductory address (Jan-Erik Wikström)
 • The industrial development of Sweden (Karl-Gustaf Hildebrand)
  Industrialization – its influence on landscape and building (Göran Lindahl)
 • The inherited working environment (Birger Viklund, Bertil Jansson)
  Swedish industry in the 1980s (Lars Nabseth)
 • How to research a job (Sven Lindqvist)
 • Aims and techniques of recording: as preparation for conservation (Lars D. Cnattingius)
 • Forest industry (Helene Sjunnesson)

4:e internationella kongressen
1981, Lyon-Grenoble, Frankrike

4° Conference Internationale pour 1’etude et la mise en valeur du patrimoine industriel/ ICCIH 81, Vol. 1: Rapports natianaux 1978-1981 (1981). Paris: CILAC

5:e internationella kongressen
1984, Lowell, Mass. USA

International conference on the conservation of the industrial heritage (1984). The fifth International conference on the conservation of the industrial heritage. Vol. 1, National reports 1981-1984. Washington: Society for Industrial Archaeology

International conference on the conservation of the industrial heritage (1984). The fifth International conference on the conservation of the industrial heritage. Vol. 2, Proceedings. Washington: Society for Industrial Archaeology

Digitialiserad kongressrapport: klicka här – 116 Mb

Svenska bidrag i rapporten:

 • The industrial heritage: the nearest future for our recent past (Marie Nisser)
 • Don’t forget the white collar workers! (Birgitta Conradson)
 • When is a chair not a chair? Considerations on the acquisition of artefacts (Eva Fägerborg)
 • Industrial architecture and organizational changes (Fredric Bedoire)

6:e internationella kongressen
1987, Wien, Österrike

International conference on the conservation of industrial heritage (1987). The industrial heritage – Austria 1987: TICCHI 1987. Transactions. 1, National reports. Wien: Committee for the conservation of the industrial heritage

Digitialiserad kongressrapport: klicka här – 128 Mb.

Svenska bidrag i rapporten:

 • A Swedish ecomuseum – the art of engineering a landscape (Hans Rehnberg, Ulf Sörenson)
 • Total surveys of production-units as a basis for industrial archaeology and town-and-country planning (Anders Larson, Ann Follin, Marie Ganslandt)
 • In search of the human element – a methodological approach (Eva Fägerborg)
 • In search of the human element – an empirical example (Barbro Bursell)

7:e internationella kongressen
1990, Bryssel, Belgien

International conference on the conservation of industrial heritage (1990). The industrial heritage – Austria 1987: TICCHI 1987. Transactions. 2, Conference papers and results. Wien: Committee for the conservation of the industrial heritage

Digitialiserad kongressrapport: klicka här – 146 Mb

8:e internationella kongressen
1992, Barcelona-Madrid, Spanien

Congreso internacional para la conservación del patrimonio industrial (1995). VIII congreso internacional para la conservación del patrimonio industrial: [actas Septiembre 1992]. Madrid: Centro de estudios históricos de obras públicas y urbanismo

9:e internationella kongressen
1994, Montreal-Ottawa, Kanada

International Conference on the Conservation of Industrial Heritage (1998). From industry to industrial heritage: proceedings of the Ninth International Conference on the Conservation of the Industrial Heritage : Montréal/Ottawa, Canada, May 29-June 2, 1994. Ottawa: The Society = La Société

Digitialiserad kongressrapport: klicka här – 54 Mb

Svenskt bidrag i rapporten:

 • Ethnological studies of industrial work and life in Sweden (Anders Houltz, Kersti Morger)

10:e internationella kongressen
1997, Thessaloniki, Grekland

Maritime Technologies. 1. Transactions, 2. National Reports 1994-97, Athens 1997, (2000).

11:e internationella kongressen
2000, London, Storbritannien

International committee for the conservation of the industrial heritage (2001). From industrial revolution to consumer revolution: international perspectives on the archaeology of industrialisation. London: Associsation for Industrial Archaeology

Digitialiserad kongressrapport: klicka här – 56 Mb.

Svenska bidrag i rapporten:

 • A Swedish response to the industrial revolution in the 18th century (Marie Nisser)
 • Swedish engineering industry during the 19th century: from diversity to mass production (Eva Dahlström)
 • Swedish blast furnaces in India (Jan af Geijerstam)

12:e internationella kongressen
2003, Moscow, Ryssland

The transformation of old industrial centres, the role of industrial heritage, Abstracts of papers, Moscow, (2003).

13:e internationella kongressen
2006, Terni, Italien

”National reports presented on the occasion of the XIIIth TICCIH Congress”, Patrimoine de l’industrie, Nº. 15, Ed. Louis Bergeron, (2006).

Digitialiserad kongressrapport: klicka här – 217 Mb

Svenska bidrag i rapporten:

 • The highly industrialised period and the industrial heritage in the Nordic and Baltic countries – a challenge (Maths Isacson)
 • Ågesta – the suburb nuclear power plant: the possibilities of re-use and large-scale preservation of a radiation-contaminated power plant (Per Lundgren, Magdalena Tafvelin Heldner)
 • Productive areas and industrial landscapes the industrial past and its heritage in India – cross-boundary perspectives and international interdependencies (Jan af Geijerstam)
 • Actors, networks and local identities – industrial heritage projects in Sweden (Jan af Geijerstam)

14:e internationella kongressen
2009, Freiberg, Tyskland

Digitialiserad kongressrapport: klicka här – 47 Mb

Svenskt bidrag i rapporten:

 • Photography and the Industrial Heritage, a neglected Source and its Context (Jan af Geijerstam)

15:e internationella kongressen
2012, Taipei, Taiwan

Digitialiserad kongressrapport: klicka här – 55 Mb

Svenskt bidrag i rapporten:

 • Remembering Marie Nisser: TICCIH:s past & future (Patrick Martin, Dag Avango)

16:e internationella kongressen
2015, Lille, Frankrike

17:e internationella kongressen
2018, Santiago, Chile

18:e internationella kongressen
2022, Montreal, Canada

19:e internationella kongressen
2025, Kiruna, Sweden

keyboard_arrow_up