Remissvar & uttalanden

 

Svenska Industriminnesföreningen värnar Sveriges industriella kulturarv. Detta gör vi bl. a. som remissinstans till statliga utredningar eller genom agera i aktuella frågor av betydelse för industriarvet. Föreningen producerar även publikationer av olika karaktär.

SIM ger ut böcker i egen regi och som kan beställas som print on demand till självkostnadspris. De två inledande publikationerna var utförliga och rikt illustrerade rapporter från konferenser kring aktuella industriarvsfrågor. Man kan beställa böckerna direkt på webben från SIM:s egen bokhandel.

SIM är den svenska delen av den internationella industriarvsorganisationen TICCIH. Föreningen lämnar skriftliga rapporter till  TICCIH-kongresserna om vad som skett på industriarvsfältet i Sverige. sedan föregående kongress. Den första lämnades 1973. Samtliga nationalrapporter finns för nedladdning här.

SIM agerar i aktuella frågor som rör industriarvet. Vi har lämnat remissvar på statliga utredningar och aktivt lämnat stöd i akuta industriarvsfrågor, bl.a. genom uttalanden och stödbrev. Några dokument är listade här till höger under rubriken ”Relaterade dokument”. Andra finns redovisade på aktuelltsidorna, avdelningen Nyheter.

Relaterade dokument

Remisssvar SOU 2015-89 Ny museipolitik
Remissvar SOU 2015-88 Gestaltad livsmiljö
Remissvar SOU 2013-69 Vattenverksamhet
Remissvar SOU 2012-37 Kulturmiljöarbete i en ny tid
2013-02-12 TICCIH om Kalklinbanan
2012-09-26 SIM om Kalklinbanan
2017-03-29 SIM regeringsskrivelse vattenförvaltning

keyboard_arrow_up