Felicia Söderqvist är doktorand i historia vid Luleå tekniska universitet. Hennes doktorandprojekt handlar om vattenkraftens effekter på lokalsamhället i olika delar av landet. Detta inkluderar fallstudier som berör förändringar i såväl samhälle som omkringliggande landskap, och projektet är starkt präglat av vattenkraftstationer som och i anslutning till olika kulturarvsaspekter. Felicia har en bakgrund i miljö- och energihistoria, samt beteendevetenskap. Styrelseledamot i SIM sedan 2021.

Postadress: Luleå tekniska universitet, historia, avdelningen för samhällsvetenskap, institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, 971 87 Luleå

Mobil: 0703514119

E-post: felicia.soderqvist(a)ltu.se

keyboard_arrow_up