Aktuellt

 

Årsmöte 2024

Årsmöte – Kallelse

Svenska industriminnesföreningen (SIM) kallar härmed föreningens medlemmar till
årsmöte. Handlingar samt Zoomlänk till årsmötet skickas ut efter anmälan. I år kommer
SIM:s årsmöte att vara ett hybridmöte med möjlighet att delta både fysiskt på Centrum för
Näringslivshistoria och digitalt. Efter avslutade årsmötesförhandlingar delar vi ut Årets
Industriarvspublikation till Centrum för Näringslivshistoria (CfN), som sedan kommer
presentera verksamheten och hur de kombinerar en ideell förenings syfte med ett helägt
dotterbolags konsultverksamhet. Efteråt följer en visning av arkiv och lokaler.

Datum: 21 mars
Tid: 17:00
Plats: Föreningen Centrum För Näringslivshistoria, Grindstuvägen 48 i Bromma

Nominering
Om du vill nominera någon till styrelsen för SIM – kontakta valberedningen:
Maths Isacson: Maths.isacson@ekhist.uu.se
Dag Avango: dag.avango@ltu.se

SIM Kallelse årsmöte 2024

Anmälan till mötet

Årets industriminne 2022

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går 2022 till Abecita of Sweden AB, f.d. AB Corsettindustri, kvarteret Glesvingen 12 i Borås.

Priset motiveras av att Abecita of Sweden/AB Corsettindustri representerar en bransch som spelade en viktig del av det moderna Sveriges framväxt efter andra världskriget. Kvarteret Glesvingen 12 och berättelser vittnar om kvinnokraften inom den svenska tekoindustrin. Industriarvet har omhändertagits och tillgängliggjorts och produktionslokalerna samspelar idag med konst vars tematik som anspelar på företagets textila historia.

Läs mer här

Årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte 2022 med föredrag av Maths Isacson och Mats Nylinder

Svenska industriminnesföreningen (SIM) kallar härmed föreningens medlemmar till årsmöte. Handlingar till årsmötet skickas ut efter anmälan. I år kommer SIM:s årsmöte att vara ett hybridmöte med möjlighet att delta både fysiskt och digitalt.

Datum: torsdagen den 17 mars 2022

Tid: kl. 17.00 – 19.00

Plats: Jernkontoret samt digitalt årsmöte via Zoom

Anmälan  till  seminarium samt  SIM:s årsmöte  2022 här

När  du  anmält dig  till  att delta  digitalt vid  årsmötet  får  du  via mail  en  länk och  instruktioner  kring hur  du  ansluter  dig  till  mötet.  Länken  skickas  via  mail dagen innan  årsmötet.   Kontakt:  Catarina  Karlsson, catarina.karlsson@jernkontoret.se.

Ladda ner programmet här

Nominera årets industriminne 2022

Nu är det dags att utse Årets industriminne 2022!

Svenska industriminnesföreningen (SIM) utlyser för 28:e året i rad utmärkelsen Årets industriminne. Vi vill gärna ha ditt förslag på en anläggning, ett objekt eller en miljö som förtjänar att uppmärksammas!

När: Senast måndagen den 25 april 2022 måste förslagen vara inne, vi har förlängt nomineringstiden.
Vem: Vem som helst kan lämna förslag.
Hur: Fyll i ditt förslag med motivering och beskrivningar i SIM:s nomineringsformulär och mejla till: catarina.karlsson@jernkontoret.se

Årets tema 2022 ”Modernt industriarv”

Från 2019 har SIM genom utmärkelsen Årets industriminne valt att fokusera på tematiska aspekter som är angelägna för industriarvet i samtiden. År 2022 är temat ”Modernt industriarv”. Med årets tema vill SIM sätta fokus på industrins anläggningar, miljöer och minnen från andra halvan av 1900-talet. Denna tid kännetecknas både av en kraftig strukturomvandling och en kulminerande industrisektor i vårt land. Hela branscher dukade under i den internationella konkurrensen och globalisering blev ett begrepp. Den kvarvarande produktionen koncentrerades till allt större och färre enheter, med utslagning av många industriorter som följd. Från en trevande början på 1950-talet har alla typer av processer datoriserats och robotar började mot slutet av skedet ta över det manuella arbetet. De företag som inte förutsåg hastigheten i digitaliseringen försvann från marknaden. Alla dessa förändringar återspeglas också i de byggda miljöerna. SIM vill nu ha in nomineringar till Årets industriminne 2022 som belyser detta skede inom svensk industrihistoria. Det kan handla om det vardagliga och det typiska, men också exempel på framgångar och misslyckanden.

Läs mer här

Årets industriarvspublikation 2021

Gamla sågar – vatten-, ång- och vinddrivna av Mats Nylander och Hans Fryk. 

Med utmärkelsen Årets industriarvspublikation vill Svenska industriminnesföreningen (SIM) sätta fokus på goda exempel på publikationer där industriarvet speglas, tillgängliggörs, gestaltas och förmedlas med nya och samhällsrelevanta perspektiv. Utmärkelsen delades ut för första gången 2020 och vinnare blev då podden Staden.

Nio publikationer är nominerade till Årets industriarvspublikation 2021, där styrelsemedlemmarna i SIM har nominerat var sin publikation. Vinnaren utses efter omröstning inom styrelsen och har offentliggjort idag den 7 december. Belöningen blir äran och ett diplom.

Nomineringstext: Trävaror har sedan urminnes tider varit en viktig del av den svenska ekonomin. Det mesta byggnadsvirket i Sverige var i äldre tider närvuxet och närsågat med lokal energi som drivkraft. Med industrialismens och de nya kommunikationsvägarnas genombrott såg sågbranschen en boom. Trots 1900-talets moderna byggmaterial har träkonstruktioner av olika slag även varit en del av det industriella byggandet. Träbyggande har under de senaste åren lanserats som ett miljövänligt alternativ till stål, glas och betong och trä lyfts fram som ett karaktärsskapande byggnadsmaterial. Liksom förr är virke en viktig exportvara. Mats Nylinder och Hans Fryk fick idén att samla ihop historien bakom gamla sågar från hela Sverige. De beskriver både de enskilda sågarna och hur de illustrerar utvecklingen av kunskap och teknik från de förindustriella till de tidigindustriella sågprocesserna. Det är ett imponerande och gediget arbete som med iver och flit skett helt ideellt. Resultatet är en bok som både ger kunskap om historien bakom ett attraktivt byggnadsmaterial, en viktig del av vårt lands ekonomiska- och bebyggelsehistoriska utveckling och inspiration till avstickare från den ordinarie resrutten. För runt nästa vattenkrök kan det ännu finnas en gammal såg.

Boken är inbunden och omfattar 282 sidor. Den kan beställas av Mats Nylinder på e-post: m.nylinder@telia.com

Svenska Industriminnesföreningen, SIM, bjuder in till ett webbinarium kring temat ”klimatomställning och industriarv”

SIM arbetar med att sätta fokus på tematiska områden som är angelägna för industriarvet i samtiden. År 2021 var temat ”Omställning”. Vi befinner oss i en klimatkris och den biologiska mångfalden är under hot. Hur går diskussionerna kring hur vi kan möta dessa utmaningar för att ge industriarvet en plats i framtiden? Programmet är bifogat i mailet. Vi kommer även sist i programmet att berättar vem/vilka som erhållit priset Årets industriarvspublikation 2021.

När: tisdagen den 7 december kl 16.00-18.00

Var: Digitalt via Zoom (anmäl dig via länken nedan)

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan så får du inbjudan till Zoom via din mail.

https://ui.ungpd.com/Surveys/d8743a61-991e-4ab8-80dc-bbd8c176c0ad

Svenska industriminnesförening webbinarie 7 dec

keyboard_arrow_up