Arkiv och bibliotek

 

Arbetarrörelsens arkiv & bibliotek

Arbetarrörelsens arkiv & bibliotek är en fristående stiftelse som har arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet. De ger också ut tidskriften Arbetarhistoria.

Biblioteksdatabasen Sigfrid

Här hittar du böcker inom näringslivshistoria: företagsmonografier, personbiografier mm.

Centrum för arbetarhistoria

Centrum för arbetarhistoria (CfA) i Landskrona är en centrumbildning bestående av Lunds universitet genom historiska institutionen, Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona och den ideella föreningen CfA. Målsättningen är att skapa en…

Centrum för näringslivshistoria

Centrum för näringslivshistoria bevarar och berättar näringslivets historia. Det är en ideell förening med företag som medlemmar. Centrum för näringslivshistoria förvaltar 7 000 svenska företagsarkiv och hjälper företagen att använda…

Förenings- och folkrörelsearkiven i Västra Götaland

Folkrörelse/föreningsarkiven drivs som ideella föreningar med anslag från Västra Götalandsregionen, statliga anslag via Riksarkivet, kommunala bidrag samt medlemsavgifter. I föreningsarkivens arbete ingår bl.a. insamling av handlingar, förteckningsarbete, rådgivning i arkivfrågor,…

Industrihistoria i Stockholms län

Här har man samlat både längre och kortare artiklar om Stockholms läns industrihistoria. Exempelvis om järnvägar, gruvor, porslinsfabriker och hur Stockholm försörjdes med mat och byggnadsmaterial.

Industrihistoria i Västs arkiv- och litteraturlänkar

Det finns många arkiv i Västsverige som ger värdefull information om industrisamhällets utveckling och alla männiksor som deltagit i denna grundläggande samhällsförändring. Här finns en förteckning över industrihistoriska arkiv i…

Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. I deras biblioteket finns en bruksbibliografi, en katalog över bildsamlingarna, Rinmans Bergverkslexicon i fulltext samt filer som Peder Månssons Bergsmanskonst och Hammarsmedsordningen i Pdf-format.…

Krigsarkivet

Krigsarkivet bevarar och tillgängliggör arkivhandlingar, kartor och ritningar med ursprung i den militära sektorn, från 1500-talet till nutid.

Näringslivets arkivråd

Näringslivets Arkivråd (NLA) är en ideell förening som bildades 1957. NLA har till ändamål att främja rationell dokumenthantering och arkivering med hjälp av olika tekniker.

Näringslivets arkivråd

Näringslivets Arkivråd (NLA) är en ideell förening som bildades 1957. NLA har till ändamål att främja rationell dokumenthantering och arkivering med hjälp av olika tekniker.

Näringslivsarkiv i Norrland

Näringslivsarkiv i Norrland – NIN är en ideell förening som hjälper norrländska företag i arkivfrågor, samt tar hand om arkivdeponier från nästan 500 olika företagsarkiv.

Näringslivsarkivens förening

Näringslivsarkivens förening länkar på sin hemsida till sina medlemmar, däribland samtliga Sveriges näringslivsarkiv

Sveriges television – öppet arkiv

Svensk TV-historia. I Öppet arkiv kan du återuppleva milstolpar i svensk TV-historia: nyheter och program som samlat hela Sverige framför TV-apparaterna. Som privatperson finns också möjligheten att köpa kopior av…

TAM-arkiv

TAM-Arkiv är en ideell förening som erbjuder våra medlemmar specialistkunskaper inom området dokumenthantering och arkivering. Genom att tillgängliggöra arkivent främjar vi forskning i tjänstemanna- och akademikeryrkenas framväxt, organisering samt betydelse…
keyboard_arrow_up