Roine Viklund är universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och disputerade vid LTU våren 2012 i teknikhistoria. Avhandlingens titel är: ”Riksgränsbanans elektrifiering, stat och företag i samverkan: 1910-1917”. Viklund har i sin avhandling på ett förtjänstfullt sätt analyserat en viktig del av Norrbottens historia och den har omnämnts som en av de stora Norrbottensavhandlingarna. Han har sedan disputationen främst forskat kring frågor rörande den svenska gruvindustrins miljöprövningar under 1970-80-talet samt platsens betydelse i konflikter kring gruvetableringar i norra Sverige. Sedan 2019 ledde han ett forskningsprojekt om Luleå stads 400-åriga historia som resulterat i en bok som utkom under jubileumsåret 2021.  Styrelse­ledamot i SIM sedan 2022.

Postadress: Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
Telefon: 0920-491650
E-post: roine.wiklund(a)ltu.se

keyboard_arrow_up