Bli medlem

Bli medlem i SIM och var med och påverka framtiden för industriarvet i Sverige och internationellt. Det finns två typer av medlemskap i SIM: enskild och institution. Avgiften gäller kalenderår. Medlemskapet i SIM kommer från 2021 inte längre att omfatta medlemskap även i den internationella industriarvsorganisation TICCIH. SIM kommer även framöver att representera Sverige i TICCIH. För att vara medlem i TICCIH behöver du nu anmäla dig via TICCIH:s hemsida. Läs mer nedan under TICCIH.

Avgifter
Enskild medlem: 200 kr/år
Institution (föreningar, företag, museer etc.): 450 kr/år.

Betala till:

Plus­giro­konto 77 02 42-6

SWISH 123 655 61 38

Ange namn, adress och epost.

Avgiften gäller kalenderår.

För nya medlemmar
1) Fyll i formuläret till höger med dina / era uppgifter.
2) Sätt in medlemsavgiften på plusgirokontot eller via Swish. Märk betalningen med ditt / ert namn.

Föreningen tar också gärna emot allmänna bidrag till verksamheten!

Redan medlem?
Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2024!

05_Sims bildlogga small
Värna industriarvet – bli medlem!

Som medlem får du
  • Möjlighet att direkt arbeta för frågor som rör det industriella arvet i Sverige och internationellt.
  • Möjlighet att direkt påverka SIM och delta i arbetet för att förbättra och utveckla föreningens verksamhet.
  • Kontinuerlig information om det indu­stri­ella arvet och industri­minnes­vård i Sverige och andra länder.
  • Inbjudan till resor, föredrag och seminarier.
  • Den årliga utgåvan av den Nordiska tidskriften Fabrik og Bolig – det industrielle miljö i Norden.

TICCIH

SIM representerar Sverige i den internationella industriarvsorganisation TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage). Om du vill vara medlem i TICCIH behöver du  anmäla dig via TICCIH:s hemsida: https://ticcih.org/membership/#join. Denna förändring beror bland annat på GDPR och att TICCIH själva behöver samla in personuppgifterna för sina medlemmar. Läs mer om TICCIH.

SIM:s integritetspolicy
Läs mer här!

Organisationsnummer
SIM:s organisationsnummer är 838202-3656.

Bli medlem

Medlemstyp(Obligatoriskt)
keyboard_arrow_up