TICCIH:s XVI kongress – Lille 2015

TICCIH:s sextonde internationella kongress hålls i Lille och regionen Nord-Pas-de-Calais den 6-11 september 2015. Förutom en konferens kring industriarvet, denna gång på temat "Industriarvet under det tjugoförsta århundradet – ny utmaningar" omfattar programmet TICCIH:s generalkonvent och en rad utflykter och andra arrangemang, både under själva kongressdagarna och före/efter själva kongressen – framför allt till världsarvet kring kolgruvorna i regionen, men även till Calais och Dunkirk.

XIV TICCIH CONGRESS, LILLE 2015

Slutdatum för papers (skriftliga förslag till presentationer) är den 15 september 2014, se call for papers.


Förståelsen och bruket av det industriella arvet genomgår snabba och genomgripande förändringar. TICCIH:s sextonde kongresser
kommer att lyfta fram industriarvets betydelse för hållbar utveckling, stadsförnyelse och arkitektoniskt nyskapande samt dess betydelse för de lokala ekonomierna, för kultur och utbildning. Frågan om den enskilde medborgarens och föreningslivets roll kommer att ägnas speciell uppmärksamhet. Detta gäller även frågor som rör industrilandskap. Förslag till papers som rör dessa frågor välkomnas speciellt.

***

Lille och
regionen Nord-Pas-de-Calais var en av Frankrikes mest industrialiserade regioner med en mycket diversifierad industri: kolbrytning, textilier, maskinteknik, kemisk industri och jordbruks-och livsmedelsbaserade industrier.  Under de senaste decennierna har regionen drabbats mycket hårt av avindustrialiseringen, med stigande arbetslöshet och en allt starkare tjänstesektor.

År 2012 skrevs gruvregionen ”Le Bassin minier du Nord-Pas de Calais” in på Unescos världsarvslista. Detta understryker styrkan i regionens identitet, historia och kultur.