TICCIH 2025

 

Sverige värd för internationell kongress om industriellt kulturarv

Nu står det klart att Kiruna blir platsen när uppemot 500 kulturarvsaktörer och forskare från hela världen samlas för TICCIH-2025, en kongress med fokus på det industriella kulturarvet. Norra Sverige är en central plats både historiskt och för framtidens energi- och gruvindustri, och viktiga initiativ för hållbar utveckling.

2025 års TICCIH-kongress i Kiruna tar sin utgångspunkt i de omfattande satsningar på grön omställningsindustri de nordligaste delarna av Sverige och dess grannländer, och de möjligheter och utmaningar denna utveckling innebär. Temat är Heritage in Action: Legacies of industry in future making, som behandlar de roller som kulturarv kan spela för regioner som genomgår snabba förändringsprocesser.

Läs mer och håll dig uppdaterad här

The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) är den internationella samarbetsorganisationen på industriarvets område. SIM är TICCIH:s nationella organisation i Sverige. 

TICCIH arbetar för att främja bevarande- och forskningsinsatser inom industriarvsfältet internationellt. År 2003 antog TICCIH dokumenten the Nizhny Tagil Charter, som vägleder  organisationens industriarvsarbete.

Viktiga verktyg i organisationens arbete är konferenser och kongresser, där företrädare för industriarvsprojekt och forskningsinstitutioner träffas, utbyter erfarenheter och idéer, samt tar del av aktuell forskning. TICCIH:s kongresser genomförs var tredje år, senast i Taipei på Taiwan i november 2012. Nästa TICCIH-kongress kommer att äga rum i norra Frankrike år 2015. Mellan kongresserna organiserar TICCIH även mindre konferenser, seminarier och workshops på olika teman inom industriarvsfältet.

En annan central del av TICCIH:s verksamhet är att samverka i industriarvsfrågor med organisationen the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). Samarbetets syfte är att samla organisationernas resurser för att bättre kunna genomföra angelägna uppgifter. Centralt är samarbetet i världsarvsfrågor, som innebär att ICOMOS delegerar världsarvsutredningar om industriarv till TICCIH. Organisationerna har enats om gemensamma principer för industriarvets bevarande, the Dublin Principles. De antogs av ICOMOS’ generalförsamling i Paris 2011. Ett nytt samarbetsavtal TICCIH–ICOMOS undertecknades 2014.

Ett annat exempel på TICCIH:s verksamhet är projektet att skapa en internationellt övergripande bild över bevarade industriarvsmiljöer. Detta görs genom att bygga en globalt täckande databas, som ska möjliggöra internationellt jämförande analyser inom såväl forskning som kulturarvsförvaltning. TICCIH tar också ställning i internationellt angelägna bevarandefrågor och kan stödja försök att rädda hotade industrimiljöer över hela världen. Ett exempel är TICCIH:s uttalande till förmån för att bevara Kalklinbanan i Sverige år 2013.

TICCIH:s huvudsakliga informationskanaler är dels en hemsida, www.ticcih.org, dels ett digitalt nyhetsbrev. Medlemmar i SIM får TICCIH:s nyhetsbrev som utkommer fyra gånger per år. Äldre nummer av nyhetsbrevet finns tillgängliga på TICCIH:s hemsida. TICCIH ger även ut andra publikationer som t.ex. kongressrapporter och handboken i industriarvsbevarande ”Industrial Heritage Re-Tooled”, som publicerades 2012.

Som svensk TICCIH-sektion är en viktig del av SIM:s verksamhet att agera i internationella bevarande- och forskningsinsatser, att sprida information om utvecklingen internationellt i Sverige och att driva svenska industriarvsfrågor internationellt. Medlemmar i SIM har alla förmåner som medlemskap i TICCIH innebär och har förutom nyhetsbrev rabatterade priser på medverkan i konferenser. Medlemmar i SIM uppmuntras att interagera med TICCIH genom att bidra till debatten om industriarvsfrågor i nyhetsbrev och på hemsidor, och framför allt genom att medverka och dela erfarenheter och kunskaper vid TICCIH:s kongresser och konferenser.

Svenska aktörer har bidragit till TICCIH ända sedan organisationen byggdes upp och bildades under 1970-talet. Av särskild betydelse var professorn i Industriminnesforskning vid KTH, Marie Nisser (1937-2011), som var drivande vid organisationens tillkomst och dess ordförande 1984-1990.

Den första internationella konferensen för industriarvets bevarande hölls i Ironbridge 1973. Detta brukar också räknas som Ticcihs startår, även om organisationen formellt bildades först 1978 vid en konferens i Stockholm.

keyboard_arrow_up