Aktuellt

Svenska
industriminnesföreningen

Svenska industriminnesföreningen (SIM) har sedan start­en 1989 arbetat för att främja intresset för industrihistoria och industriminnesvård. Medlemmarna i SIM återfinns över hela landet, inom många olika yrken och med skilda specialintressen.

Föreningen är öppen för alla som vill värna industriarvet – både enskilda och organisationer. SIM är ett nätverk inom fältet industriarv och industrihistoria.

Bland medlemmarna finns enskilda och yrkesverksamma inom industriarvsfältet – liksom forsknings- och utbildningsinstitutioner, myndigheter, museer, arkiv samt fristående aktörer.

SIM är en ideell obunden förening. Sedan 2003 samarbetar vi med Tekniska museet i Stockholm.

Varje år lyfter föreningen fram en särskilt värdefull industri­historisk miljö genom att utse ”Årets industri­minne”. Läs mer om Årets industriminne

En annan viktig del av föreningens verksamhet är att sprida information om internationell industriminnesvård. SIM är svensk nationalkommitté inom den internationella organisationen TICCIH (The International Committee for Conservation of the Industrial Heritage). Läs mer om TICCIH.

Aktuellt

Årets
industriminne

Årets
industriarvspublikation

NOMINERINGAR TILL ÅRETS INDUSTRIARVS PUBLIKATION 2022

Nu har nomineringarna till årets industriarvspublikation kommit.

Läs nomineringarna här

Svenska industriminnesföreningen

Svenska industriminnesföreningen (SIM) har sedan start­en 1989 arbetat för att främja intresset för industrihistoria och industriminnesvård. Medlemmarna i SIM återfinns över hela landet, inom många olika yrken och med skilda specialintressen.

Föreningen är öppen för alla som vill värna industriarvet – både enskilda och organisationer. SIM är ett nätverk inom fältet industriarv och industrihistoria.

Bland medlemmarna finns enskilda och yrkesverksamma inom industriarvsfältet – liksom forsknings- och utbildningsinstitutioner, myndigheter, museer, arkiv samt fristående aktörer.

SIM är en ideell obunden förening. Sedan 2003 samarbetar vi med Tekniska museet i Stockholm.

Varje år lyfter föreningen fram en särskilt värdefull industri­historisk miljö genom att utse ”Årets industri­minne”. Läs mer om Årets industriminne

En annan viktig del av föreningens verksamhet är att sprida information om internationell industriminnesvård. SIM är svensk nationalkommitté inom den internationella organisationen TICCIH (The International Committee for Conservation of the Industrial Heritage). Läs mer om TICCIH.

keyboard_arrow_up