Slakthusområdet, Stockholm

Slakthusområdet i Johanneshov i södra delen av Stockholms kommun invigdes 1912. Slakten på området upphörde 1991. Idag finns här en stor mängd företag, men deras framtid är osäker eftersom området står inför en mycket omfattande omvandling.

Slakthusområdet invigdes av Gustav V den 31 januari 1912 Stockholms första offentliga slakthus och samma år infördes slakttvång i Stockholm, vilket innebar att all slakt skulle ske vid slakthuset. 

En direkt orsak var att komma till rätta med dåtidens ohygieniska hantering av livsmedel. År 1915 slaktades närmare 90 000 djur. Detta år fanns 249 slakterirörelser inom området, varav 25 rörelseidkare slaktade mer än 1 000 djur medan 192 slaktade färre än 100 djur.

Slakthusområdet byggdes mellan 1906-1912, efter ritningar av arkitekt Gustaf Wickman. Många byggnader uppfördes i jugendstil. Från början fanns ett tjugotal byggnader i norra delen av området, och en järnväg genom området anslöts Västra stambanan. För persontrafiken byggdes spårväg. På 1950- och 1960-talen utökades bebyggelsen söderut, bl.a. med industrier för köttförädling. Nu användes i huvudsak gult och rött tegel för fasaderna. Bland arkitekterna kan nämnas Ralph Erskine.

Slakten på området upphörde 1991, men ännu finns en stor mängd företag och många arbetsplatser på området. 

Området, som ligger direkt invid Globenområdet, står nu inför en mycket kraftig omvandling, bl. a. med bostäder.