vretens_angsag_raa
Copyright Nils Olsson Bebyggelseregistret.

Vretens sågverk

Vretens ångsåg anlades 1886-87 av Göteborgsfirman Dickson & Co för att under ett par år exploatera ett skogsområde i närheten. För sågverket uppfördes två byggnader, såghuset i trä och ett hus av tegel för ångmaskin och ångpannor. Sågen var en ramsåg och bestod av två flerbladiga helstativramar av gjutjärn och ett dubbelt kantverk. Med helstativ avses ramar vars nedre del upptar bottenvåningen, medan övre delen med sågbladen återfinns i våningen ovanför. Ångdriften varade fram till 1939 då pannan utdömdes och pannorna ersattes av en elektromotorvagn utanför sågen. I övrigt är sågens ursprungliga maskineri helt bevarat. Sågen var i drift för gårdens eget behov fram till 1972. Anläggningen är i kördugligt skick. Fotografiet är taget av Sverker Larsson och är lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.