Vinga
Vinga fyr och båk. Foto: Tor Svensson 2007, wikimedia commons, cc by.

Vinga fyr

Olika typer av sjömärken hade i olika utföranden funnits på Vinga sedan 1500-talet. År 1857 uppfördes den nuvarande båken, cirka 24 meter hög med en spira och ett kopparklätt klot i toppen. En fyr tändes 1841, men på grund av den allt intensivare trafiken med allt större fartyg krävdes under 1880-talet en ljusstarkare fyr. En sådan uppfördes 1889-90 och utgjordes av ett 29 meter högt stentorn med en omgående linsapparat av första ordningen. Samma år som den nya fyren stod klar släcktes fyren från 1841 samt en ytterligare fyr som uppförts 1854. Den senare revs också men fyren från 1841 fick stå kvar. Fyren automatiserades 1975.