vedums_stationshus2
Copyright Sverker Larsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Vedums stationshus

Vedums stationshus uppfördes efter ritningar av Claes Adelskiöld, för den smalspåriga järnvägen Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga. Linjen i sin helhet började trafikeras 1867. Banan ombyggdes till normalspår år 1900 och övertogs av SJ 1940. Stationshuset i Vedum är byggt i trä i 1½ våning med fasader med liggande panel. Interiören ibland annat väntsalen, präglas av en modernisering som gjordes under 1940-talet. Till stationsmiljön hör även det välbevarade avträdet som har ett likartat utseende och troligen är samtida med stationshuset. Fotografiet är taget av Sverker Larsson och är lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.