Ulricehamns_vattenverk_1
Ulricehamns vattenverk. Foto: Ida Dicksson.

Vattenverket i Ulricehamn

Vattenverket i Ulricehamn är beläget i järnvägsområdet nära sjön Åsunden. Järnvägen mellan Ulricehamn och Vartofta invigdes 1874 och var en av flera orsaker till en större folkökning i staden, något som ledde till att den sanitära situationen med öppna brunnar i staden blev ohållbar samtidigt som kraven på brandsäkerhet skärptes. Lösningen på problemet blev byggandet av ett vattenverk som utrustades med den senaste tekniken. Nere på området Maderna, nära Åsunden, borrades en nio meter djup brunn ner till grundvattnet. Själva vattenverksbyggnaden ovan brunnen uppfördes 1914 och ritades av den Göteborgsbaserade civilingenjören Per Gustav Blidberg. Vattenverket försåg hela Ulricehamns stad med vatten fram till 1954 då ett nytt vattenverk anlades.