Vanäs_fyr_2015
Vanäs fyr 2015. Foto: Averater, Wikimedia commons CC BY 3.0

Vanäs fyr

Vanäs fyr är belägen på ett grund vid Vanäs uddes östra sida i Vättern. Den är uppförd 1892. Till fyren leder en träbrygga på tre stenkistor, uppförd 1911 och förnyad 1960.