uddevalla_stations_01
Copyright Lena Rundström, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Uddevalla stationshus

Uddevallas första järnvägsförbindelser var den 1867 invigda Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga järnväg (UVHJ) och den 1895 färdigställda Uddevalla-Lelången järnväg. Men 1906 färdigställde SJ den nya banan från Göteborg till Strömstad och till denna bana uppfördes det nuvarande stationshuset. Bohusbanans stationer byggdes alla efter typritning av arkitekten Folke Zettervall, med undantag av stationen i Uddevalla som blev större och byggdes av hårdbränt tegel för att stå emot de hårda havsvindarna. Fotografiet är taget av Lena Rundström och bild och information är lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.