toreboda_station
Copyright Sverker Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Töreboda station

Från hösten 1859 fungerade Töreboda station som västra stambanans slutstation, då banan från Göteborg nått den strategiska punkt där järnvägen korsar Göta kanal. Här förenades Baltzar von Platens kanalprojekt och Nils Ericsons järnvägsnät - stationen sågs som en symbolisk fredspakt mellan de ofta motstridiga partsintressena. Ett nytt samhälle växte upp därikring. Stationen förlades strategiskt i anslutning till kanalen och med en sida vänd mot denna och en mot järnvägen. Stationshuset byggdes i rött tegel i "rohbau", dvs teglet putsades inte. Denna sk Alingsås-modell var ett av de första stationshus som arkitekten Adolf Edelsvärd ritade och liknande stationshus uppfördes i Alingsås och Skövde. Fotografiet är taget av Sverker Larsson och är lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.