Vit_blankbild

Thorstensons Mekaniska Verkstad

Carl William Thorstenson startade företaget då han kom tillbaka från Amerika och tillverkade bl a ett egenhändigt konstruerat självrensande tröskverk. Verksamheten drevs i liten skala med ett fåtal anställda. På Åmåls gamla industriområde vid järnvägen söder om stadskärnan uppfördes verkstadsbyggnaden omkring 1920. 1929 då C W Thorstenson avled övertog sonen Henry verksamheten och drev den vidare med hjälp av sin bror. Förutom självrensande tröskverk har här bland annat tillverkats fjäderblad till spolpumpsventiler för fartygsmotorer och styrningar för bandsågsblad. I mitten av 1970-talet minskades verksamheten och lades till slut ned. År 1987 såldes inventarier på auktion sedan de sista boende syskonen avlidit. Kommunen uppmärksammades på detta och köpte en del av inventarierna från verkstaden och senare även byggnaden som idag är ett industrihistoriskt museum.