Televerksborgen
Televerksborgen. Foto: Lintoncat 2011, wikimedia commons, cc by.

Televerkets hus, Göteborg

Kvarteret "Gamla Telegrafen" i Göteborg är ett femvåningshus uppfört i flera etapper, den första 1909-1912 som lokaler för Kungliga Telegrafverket efter ritningar av Hans Hedlund. Ursprungligen upptogs bottenvåningen mot Kungsgatan av telegrafavdelning och resten av lokalerna mot Kaserntorget hyrdes ut som kontorslokaler. En trappa upp fanns bl.a. statens telegrafapparatsal och där ovanför den automatiska telefonstationens apparater, reläsalen.