stromstad_station
Copyright Lena Rundström, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Strömstads stationshus

Strömstads stationshus, som har fasader av förbländtegel, uppfördes 1909 och utgör slutstation på Sträckan Göteborg-Strömstad. Fotografiet är taget av Lena Rundström och bild och information är lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.