Smögen lotsutkik
Smögen lotsutkik. Foto: Bjoertvedt 2013, wikimedia commons, cc by.

Smögens lotsutkik

Kustpartiet utanför Sotenäs är svårnavigerat och behovet av fyr och lotsning var stort. Smögen och Kungshamn har haft lotsbemanning från 1700-talets början. Den första utkiken på Smögen byggdes 1878, i närheten av den nuvarande. Här uppe på berget hade man bra utsikt åt både norr, söder och väster och man kunde sikta såväl fartyg som seglade längs kusten som de som kom in från Skagerack. Lotsutkiken består idag av två delar, som representerar var sin tid såväl byggnadstekniskt som i funktionellt hänseende. Den äldre delen, en lotsutkik i form av ett mindre hus, är i sin utformning mycket typisk för Fyringenjörskontorets byggnader. Den är uppförd 1899.
Under 1930-talet beslöt man att bygga en utsiktsplattform med en konstruktion i betong. Denna förbands med den gamla utkiken via en täckt trappa eller snarare en lejdare.
Lotsutkiken på Smögen var i drift fram till 1969 då snabbare lotsbåtar gjorde att man kunde koncentrera verksamheten till Lysekil. Nuvarande lotstation ligger i Fiskebäcksvik i Brofjorden.