sillsalteriet_sibirien
Copyright Lena Rundström, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Sillsalteriet Sibirien

Byggnaden uppfördes som sillsalteri omkring 1890 på Hamneholmen utanför Ekenäs på Sydkoster. Verksamheten upphörde 1897 på grund av försämrat sillfiske. År 1918 flyttades byggnaden till sin nuvarande plats vid sundet mellan Kosteröarna. Det användes för makrillsaltning under sommaren och fick öknamnet "Sibirien", då det av många säsongsarbetare betraktades som en förvisningsort. Nu fungerar byggnaden som museum, servering och försäljningslokal. "Sibirien" är ett av få bevarade sillsalterierna från den stora sillfiskeperioden vid 1800-talets slut. Omkring 1930 började makrillfisket avta. Fotografiet är taget av Lena Rundström och bild och information är lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.