rydals_industri
Copyright Lena Rundström, Länsstyrelsen i Västra Götaland län.

Rydals industri

Förläggare Sven Eriksson, som tidigare grundat Sveriges första mekaniska bommulsväveri i Rydboholm, kom även att ta initiativ till Rydahls Manufaktur AB 1853. Runt den gamla och nya fabriken grupperar sig disponentbostaden, kraftverket och ekonomibyggnader för dragdjuren. Utmed gamla Rv 41 ligger ett flertal vitmålade arbetarlängor. Bebyggelsen kompletteras med samlingslokal, skola, affär och senare med egnahems bebyggelse. Fabriken hade från starten ett engelsktillverkat vattenhjul för att driva spinnmaskinerna. Detta ersattes så småningom av turbiner. Ett kraftverk stod färdigt här 1916. Fotografiet är taget av Lena Rundström och lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.