Gammal-bild_man-med-rep

Älvängens repslageri

År 1917 flyttade Carlmarks repslageri sin tillverkning till Älvängen. I familjen Carlmarks regi var företaget var i kommersiell drift på platsen 1917-1983 och hade som mest 400 anställda. Här finns idag ett levande repslagerimuseum, med bland annat en fullt funktionsduglig 300 meter lång repslagarbana. I början av 1990-talet skulle Carlmarks gamla repslagarbana i Älvängen rivas. För att förhindra detta bildades föreningen Bevara Rep­slagar­banan. Föreningen lyckades avvärja riv­nings­hotet och har idag ansvar för driften av anläggningen. Museet berättar historien om Carlmarks och om reptillverkning i Älvängen. Dessutom tillverkas rep av många olika slag för försäljning. Anläggningen blev Årets industriminne 1995.