wedin_rabecks_stenhuggeri_1

Råbäcks mekaniska stenhuggeri

Stenhuggeriet vid Råbäcks hamn ligger på en smal strandremsa mellan Kinnekulles branter och Vänern. Byggnadsminnet omfattar den äldre stenhuggeribyggnaden, en rödfärgad envånings träbyggnad med tegeltak. Denna stod färdig 1888 med utrustning för mekanisk stenbearbetning. Verksamheten utvidgades i slutet av 1930-talet, då den s k Nya verkstaden tillkom. I mitten av 1960-talet sysselsattes ca 15 man. Verksamheten lades ner 1970. Anläggningen är i stort sett oförändrad sedan starten och berättar om hur en hantverksmässig stenhuggerinäring ersattes av en mekanisk bearbetning i större skala. Några av fotografirnat är taget av Sverker Larsson och information och bild är lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.