partille_station_01
Copyright Lena Rundström, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Partille f.d. järnvägsstation

Partille "nya" järnvägsstation uppfördes 1900-1901 efter ritningar av Folke Zettervall. Den gamla stationen hade tillkommit redan 1856 men i samband med Partilles industriella expansion under senare delen av 1800-talet blev den snart för liten. Det nya stationshuset fick en särpräglad arkitektur. Stationsbyggnaden har varit föremål för en del ombyggnader, framförallt interiört. Vid senare ombyggnader har vissa saker kunnat återställas. Exteriört har byggnaden återställts, bl.a. genom borttagande av lastbrygga. Fotografiet är taget av Lena Rundström och lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.