Trollhattan_1844_ars_slussled
1844 års slussled i Trollhättan. Foto: GNU 2005, wikimedia commons, cc by.

Trollhätte kanal- och slussområde

För att skapa en direkt sjöled mellan Vänern och Göta älv, och vidare ut till havet, gjordes de första försöken att slussa sig förbi de 32 meter höga fallen i Trollhättan på 1740-talet. År 1800 byggdes de första farbara slusslederna och en av landets viktigaste vattenvägar kunde tas i bruk. Trafiken expanderade snabbt och redan 1844 byggdes en ny och större slussled av Nils Ericson som även möjliggjorde en samordning med Göta kanal. Den nu i bruk varande slussleden stod klar 1916. Bostadshus för anställda, både inom sjöfarten och kraftstationen, uppfördes i anslutning till fallen.