Olidans_kraftstation,_Trollhättan
Olidans kraftstation. Foto: Ljungwall, wikimedia commons, cc by.

Oldans kraftverk

Kraften i vattenfallen i Trollhättan har använts av kvarnar sedan medeltiden. Även flera stora industrier såsom Nohab och Stridberg och Biörk började sin verksamhet inom området. Vid trollhättefallen finns rester av de industrier som utnyttjat vattenkraften, men dessa flyttades sedan staten erhållit rättigheten att utvinna vattenkraften i fallen. Vattenfall startade sin verksamhet i Trollhättan 1905 och 1910 togs Olidestationen i bruk. Fram till 1940-talet var den Sveriges största kraftstation.
Genom den goda tillgången på elkraft samt med dåtidens begränsade möjligheter till överföring av elkraft på längre avstånd kom Stallbackeområdet, norr om Trollhättan att utvecklas. 1943 invigdes ytterligare en kraftstation – Hojum. Bostadshus för anställda, både inom sjöfarten och kraftstationen, uppfördes i anslutning till fallen.