wedin_molndals_kvarnby_2

Mölndals kvarnby, kvarn nr 24

Ända sedan medeltiden har kvarnar funnits i fallen i Mölndalsån. Förutom mjölkvarnar fanns här kvarnar för många andra olika ändamål. Här utvecklades ett industriområde med bl.a. klädesstampar, pappersbruk, sågkvarnar och textilindustrier. Kvarnen vid fall 24 är den enda bevarade mjölkvarnen i området. Den är uppförd 1858 av tegel. Den användes för sitt ursprungliga ändamål fram till 1881 då den blev kraftcentral för en sulfitfabrik. Senare fick den en ångpanna och blev slutligen elcentral. Kvarnmaskineri håller nu på att återställas. En del av fotografierna är tagna av Lena Rundström och lånade från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.