Måseskär, Västra Götaland
Måseskärs fyr. Foto: Kinclli 2010. Wikimedia commons

Måseskär

På Måseskär utanför Orust uppfördes på kronans bekostnad år 1829 ett stångmärke. I lotsdirektörens förslag till fyrväsendets förbättring i landet år 1864 ingick en fyranläggning på Måseskär. Ritningar och kostnadsförslag togs fram och godkändes av Kungl. Maj:t samma år. Därefter uppfördes ett öppet pelartorn av järn, ca 21 meter högt, med en andra ordningens linsapparat och tillhörande lanternin. Fasadritningen upprättades av A. O. Alrutz. Detaljritningar togs fram av A. O. Alrutz, C. F. Carlsson och L. Fr. Lindberg. Alla ritningar godkändes av Nils Gustaf von Heidenstam. Tornet tillverkades på Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg. Arbetschef var fyringenjör C. F. Carlsson. Fyrplatsen anlades 1865 och fyren tändes i oktober samma år. Stångmärket från 1829 revs.
1869 målades fyren med vita fält för att under dagstid kunna skiljas från Väderöbods och Pater-nosters fyrar. Fyren elektrifierades 1950 men 1978 byggdes en 13 meter hög fyr av plast med plastlanternin och fyrkantiga dagmärken. I fyren uppsattes en fjärde ordningens lins. Den gamla fyren släcktes 31 augusti 1978 men tänds för en kort stund runt nyår.