mariestads_station
Copyright Sverker Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland län.

Mariestads stationshus

Det nya stationshuset i Mariestad byggdes 1909 ritat av arkitekten Lars Kellman. Byggnaden är exteriört mycket välbevarad. Fotografiet är taget av Sverker Larsson och är lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.