Hultafors_station_från_söder
Hultafors station. Foto: Kallenilsson 2013, wikimedia commons, cc by.

Hultafors station

Hultafors samhälle kan sägas ha kommit med järnvägen Göteborg-Borås 1896. Stationshuset byggdes 1907-09, efter ritningar av göteborgsarkitekten Yngve Rasmussen. Stationshuset var ursprungligen omgärdat av en mur med två ingångar. Till miljön hörde också ett "afträde" och ett godsmagasin. På Hultafors station lossades och lastades bland annat oxelvirke till svenska Mått- och tumstocksfabriken samt de välkända ballebomöblerna som skickades från Hultafors till övriga landet. Tåget drogs med hjälp av ånglok fram till 1936 då banan elektrifierades. Stationen som sedan 1900-talets början var centralpunkt i samhället med verksamheter som post- och bankväsende förlorade sin funktion i början av 1970-talet. Då upphörde tågen att stanna i Hultafors och bemanningen drogs in.