horns_tegelbruk
Copyright Sverker Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Horns tegelbruk

Tegeltillverkning i Horn startade i liten skala i mitten av 1800-talet. I början av 1900-talet uppfördes den första mer permanenta tegelugnen. Anläggningen består av flera byggnader som inrymmer tegelbrukets olika funktioner, bland annat tillverkningsbyggnad, torklada, flam- och ringugnsbyggnader, lerbana mm. Tillverkningsprocessen kan alltjämt följas, från lertaget med grävmaskin nordväst om tegelbruket till de karakteristiska flam- och ringugnsbyggnaderna med sina höga skorstenar. Mellan byggnaderna löper en decauvíllebana för transport av lera från lertäkterna nordväst om tegelbruket. Vid kanten av lertäkten intill banan står en paternostergrävare under ett skyddstak. Tillverkningen var från början inriktad på mur och taktegel men från 1919 gjorde man även dräneringsrör, vilket kom att bli den dominerande produkten från 1950-talet. Tegeltillverkningen upphörde först i mitten av 1970-talet. Fotografiet är taget av Sverker Larsson och information och bild är lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.