Hjortens fyrplats, Västra Götaland
Hjortens fyr. Foto Leif Elsby 2014. Hämtat från www.fyr.org.

Hjortens fyrplats

Hjortens fyrplats är den enda fyrplats i Vänern som Kungliga Lotsverket inrättat och drivit. Tillkomsten var en direkt följd av att Göta kanal medförde ökad sjöfart på Vänern och har alltså en direktkoppling till kanalbygget. Fyrar på platsen har lång hävd då farvattnen kring Hjortens udde räknas till de besvärligaste i Vänern. Det stora fyrtornet i trä är ett av Vänerns äldsta. Fyrtypen är kulturhistoriskt intressant eftersom dess form senare skulle utvecklas i Heidenstams välkända järnfyrar. Fyrplatsen har en välbevarad och komplex bebyggelse med några ovanliga byggnadstyper representerade.