hillefors_grynkvarn_01
Copyright Västarvet, Forsviks bruk.

Hillefors grynkvarn

Hillefors grynkvarn är belägen invid Säveåns norra strand i Stenkullen. Anläggningen omfattar en grynkvarn, där man tillverkat havregryn, en träränna och ett turbinhus samt en fd såg och en benstamp. De nuvarande byggnaderna byggdes 1913 då verksamheten återuppfördes efter en brand. År 1923 rasade den gamla kvarndammen vid en stor översvämning. Den återuppbyggdes 1924-25 till sitt nuvarande skick med en fallhöjd på 2,65 meter. I den slingrande Säveåns forsar har det funnits många kvarnar. Vid Kullen finns dessutom resterna av Sveriges första mekaniska bomullsspinneri, anlagt på 1790-talet. Kvarnrörelsen vid Hillefors grynkvarn började i liten skala 1899. Ägaren Fridolf Johansson, farfar till siste brukaren, anlade då tillsammans med brodern Karl en vattendriven grynkvarn. Anläggningen utökades efter hand för att 1947 vara utbyggd till nuvarande omfattning. Här skalades, rensades och krossades havren till gryn. De första åren gjordes krossgryn men snart gick man över till ångpreparerade havregryn. Vid sekelskiftet 1900 hade verksamheten utökats med en såg och en benstamp som gav sysselsättning när arbetet i kvarnen tröt. I benstampen krossades ben till mjöl för att användas till gödning fram till 1930-talet när hemslakt förbjöds. Sågen togs ur drift 1965. Den sista generationen har nu lagt ner gryntillverkningen i Hillefors men maskineriet är intakt.