hastskosomfabriken
Copyright Sverker Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland län.

Hästskosömfabriken

Det engelska företaget United Horse Shoe and Nail Co Ltd etablerade tidigt en filial, Globe Sömfabrik, i kv Bleket på Gårda. Den träbyggnad som finns kvar i dag i södra hörnet av Åvägen/Vädursgatan uppfördes omkring 1890 eller tidigare. Hörndelen mot Åvägen är i två våningar, mot Vädursgatan har byggnaden en våning. Envåningsdel fungerade som hästskosömfabrikens maskinsal medan tvåvåningsdelarna fungerade som kontor och lager. Tegelhuset uppfördes som en sågtaksbyggnad omkring 1900 och inrymde en sågsmedja. Det norska hästskosömföretaget AB O Mustad & Son övertog företaget 1912, men flyttade snart tillverkningen till sin fabrik i Dalsland. Efter nedläggningen av hästskosömfabriken använde Mustad & Son anläggningen för tillverkning av tvål och kosmetika. I samband med denna förändring påbyggdes tegelhuset till sitt nuvarande utseende 1919. Anläggningen upphörde som fabrik i början av 1960-talet. Byggnaderna är idag ombyggda och används för utbildningsändamål. Fotografiet är taget av Sverker Larsson och information och bild är lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.