Hållö_fyr
Hållö fyr. Foto: Viktor 2008, wikimedia commons, cc by.

Hållö fyr

Under 1830-talet planerades en fyr utmed farleden förbi Väderöarna och vidare ut mot Kungshamn på Västkusten. Fyren uppförades på klippan Hållö, nära stora inloppet till Kungshamn. Åren 1841-1842 uppfördes ett cirka tio meter högt, cylinderformat stentorn. I toppen monterades en spegelapparat,. Vidare byggdes ett bostadshus samt ett uthus och under åren tillkom ytterligare byggnader. Fyren automatiserades 1969. Evert Taube nämner Hållö fyr visan "Det var Blue Bird av Hull".