goteborgs_centralstation
Copyright Sverker Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland län.

Göteborgs Centralstation

Göteborgs centralstation invigdes 1858 och ritades av Adolf Wilhelm Edelsväd, Statens Järnvägars första arkitekt. Från början uppfördes Göteborgs centralstation i rent nygotisk stil, inspirerad av medeltida katedraler. 1870-talet höjdes byggnaden och de nuvarande taken i fransk renässansstil tillkom. Den ursprungliga stationen hade en banhall som tågen stannade i. Denna byggdes om till vänthall 1923 med en ny konstruktion i limträ, ritad av Folke Zetterwall, Edelswärds efterträdare. I december 2003 invigdes Resecentrum Göteborg som då bestod av den gamla centralstationsdelen, nya Centralhuset med hotell, kontorslokaler, butiker och matställen samt Nils Ericssonsterminalen som är terminal för regionbusstrafiken. Då hade den äldsta delen genomgått en omfattande restaurering. Den västra gaveln med landets största fribärande tegelvalv rekonstruerades liksom interiörerna i vänthallen som avser visa utseendet efter Folke Zetterwall ombyggnad 1923. Fotografiet är taget av Sverker Larsson och lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.