Svinesundsbron
Gamla Svinesundsbro. Foto: Jan Norman 1990, Riksantikvarieämbtet.

Gamla Svinesundsbron

Svinesundsbron började byggas 1939 efter förhandlingar mellan Sverige och Norge för att ersätta den gamla färjeförbindelsen. Vid byggandet användes en valvbyggnadsteknik med träkonstruktioner och på konsolstenar i sidovalven och ett stort, fribärande träfackverk vid gjutningen av bågen. Bron invigdes den 15 juni 1946. Gamla Svinesundsbron har en underliggande båge i betong och sidospann med valv i huggen granit. Brolängden var 420 meter och dess största höjd över fjorden 65 meter.