exteriörtorvfabrik2
Foto: Samuel Karlsson 2005.

Ryttarens torvströfabrik

Ryttarens torvströfabrik är en väl sammanhållen verksamhetsmiljö med ursprung från tidigt 1900-tal med fabrik, maskinhus, arbetarbostäder med ekonomi-byggnader, sågverk, torvmossar och smalspårig torv-bana med lok och vagnar.
Under 90 år bröts torv på mossarna öster om fabriken. mFabriken och torvbanan är fortfarande i funktionsdugligt skick. Torv rivs och pressas i fabriken och på torvbanan kan besökare åka till de forna brytningsplatserna ute på mossarna. Ryttarens fick utmärkelsen Årets industriminne 2004 och blev byggnadsminne 2012.