forsviks_bruk
Copyright Sverker Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland län.

Forsviks bruk

Forsvik finns omnämnt redan på 1300-talet och är en av Sveriges äldsta kända industriplatser. 1410 skänktes Forsviks kvarn till Vadstena kloster, 1447 fanns den första i drift belagda vattensågen i landet här och 1457 den tidigast skriftligt omnämnda vattendrivna hammaren. Verksamhetens omfattning har varierat genom århundradena med en uppgång under 1600-talet och under 1800-talets senare hälft, då verksamheten i Forsvik förändrades från stångjärnstillverkning till gjuteri, mekanisk verkstad, träsliperi och sågverk. Vid 1900-talets början hade brukets bebyggelse ungefär den utsträckning och karaktär som den har idag. Efter första världskriget inleddes en successiv nedläggning som avslutades med att gjuteriet stängde 1977. Sågverket drevs dock ända fram till 1999. Bruksområdet förföll länge men på 1980-talet påbörjades en upprustning av området och Stiftelsen Forsviks Industriminnen bildades för att ta hand om den historiska industrimiljön. Idag bedrivs verksamheten vid Forsviks industriminnen inom Västra Götalandsregionens organisation. Fotografiet är taget av Sverker Larsson och information och bild är lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret. Forsviks bruk utsågs av Svenska industriminnesföreningen till "Årets industriminne 2008". Läs mer om bruket och utnämningen här.