Fengersfors P1000723 besk kompr 2
Byggnaderna vid Fengersfors pappersbruk är från tiden mellan 1906 och 1960. Kraftfulla restaureringsinsatser de senaste åren har berört tak, murverk och fönster, men fortfarande finns behov av tak- och fasadarbeten för att säkra hela anläggningens fortbestånd. Foto: Eric Julihn 2011 CC BY-SA .

Fengersfors bruk

Fengersfors är en bruksort i Åmåls kommun, Västra Götalands län. Bruket startade på 1790-talet  som järnbruk och från 1800-talets slut tillverkades trämassa och därefter papper.  Pappersbruket är nedlagt sedan 1978, men är väl bevarat och här finns bl.a. en pappersmaskin från 1906, en kraftcentral med både ångmaskin och ångturbin samt världens första kontinuerliga kokare för massa. Fengersfors bruk är idag en levande  bruksmiljö där ett utvecklingsarbete sedan några år pågår i samarbete med Åmåls kommun, Högskolan för design och konst (Steneby), Dalslands Turistråd, Länsstyrelsen och Länsarbetsnämnden i syfte att utveckla brukets roll som mötesplats för konst, kultur och småindustri.

Idag är Fengerfors även känt för Not Quite, en plats och ett nätverk för konstnärer, hantverkare och formgivare.

Fengersfors bruk utsågs 2015 till Årets industriminne.