falkoping_station
Copyright Bengt A Lundberg, Länsstyrelsen i Västra Götaland län.

Falköping station

Falköping blev redan på 1860-talet en betydelsefull järnvägsknutpunkt för västra och södra stambanan. Därefter tillkom den smalspåriga järnvägen Falköping-Uddagården 1887 och Västra centralbanan mellan Falköping-Landeryd 1906. Ökande trafik under 1900-talets första decennier medförde behov av ett nytt stationshus. Åren 1934-35 uppfördes det nya stationshuset efter ritningar av SJ:s nytillträdde chefsarkitekt Birger Jonson. Falköping blev den första stationen i landet som utfördes i rent funktionalistisk stil. Stationshuset byggdes huvudsakligen av armerad betong. Invändigt kläddes byggnaden med bland annat finslipad kalksten och ekfanerat lamellträ och buffén fick svart och rött kakel på väggarna. En huskropp med samma utförande för posthantering är sammanbyggt med stationshuset. Till stationen hör även ställverkshuset som är uppfört i samma stil. Fotografiet är taget av Bengt A Lundberg och lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.