Fåglavik station
Fåglavik station. Foto: Olof Lagerkvist 2007. Wikimedia commons CC BY 3.0

Fåglavik station

Fåglaviks stationshus är det enda bevarade av en tidig stationshustyp som ritades av SJ:s arkitektkontor. Dessa typhus byggdes efter den första stambanan genom Sverige. I Fåglavik finns hela stationsmiljön kvar med stationshus, uthus, jordkällare och trädgård. Byggnaderna är till största delen välbevarade. Anläggandet av stationen i Fåglavik hade stor betydelse för uppväxten av samhället under senare delen av 1800-talet.