edets_benstamp_01
Copyright Sverker Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland län.

Edets Benstamp

Ända sedan medeltiden har den kraft som alstrats av Edsåns fallhöjd vid Edet utnyttjats för att driva kvarnar. Från 1700-talet fanns här också en enbladig såg. Anläggningen förföll under 1800-talet fram till 1865 då man beslöt att bygga om sågen till en finbladig såg och samtidigt bygga ut kvarnen till två par stenar för grovmalen säd och ett stenpar för finsikt. Den stora benstampen lär ha tillkommit samtidigt. I benstampen krossades djurben som sedan maldes mellan ett par kvarnstenar till benmjöl. Benmjölet användes som gödningsmedel och senare som foder. Anläggningarna vid Edet drevs fram till 1940-50-talen. Såganläggningen ansågs omodern och driften upphörde 1958. Sågen finns inte kvar idag. Kvarnen lades ner 1953, benstampen sannolikt på 1940-talet. Edet utgör som helhet en välbevarad miljö som visar på betydelsen av den lantliga småindustrin under 1800-talet och början av 1900-talet. Benstampen från år 1865 är länets enda bevarade vattendrivna stamp för krossning och malning av djurben till benmjöl. Mjölkvarnen har en komplett och välbevarad förmalningsutrustning. Fotografiet är taget av Sverker Larsson och information och bild är lånat från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Bebyggelseregistret.