Centralposthuset
Centralposthuset. Foto: Fluff 2009, wikimedia commons, cc by.

Centralposthuset, Göteborg

Centralposthuset i Göteborg byggdes 1919-24 efter ritningar av arkitekten Ernst Torulf. Invändigt bevarar entréerna med tillhörande trapphus samt kassahallen i huvudsak sin ursprungliga karaktär. Ursprunglig fast inredning finns även bevarad på andra håll i byggnaden.